Associació Cultural Baixa Segarra

 

BIBLIOGRAFIA

CARRERAS TARRAGÓ, Josep M.: Santa Coloma de Queralt.  Guia monumental i històrica.

 Associació Cultural Baixa Segarra. Santa Coloma de Queralt. 1997 Col·lecció “La Garbera” núm. 3, 100 pp

| ALTRES  FONTS  CONSULTADES | | ARTICLES  DE  "LA  SEGARRA" |

ALBAREDA VIDAL, Maria: "Els comtes del feudalisme català vinculats a les terres del Gaià", Recull  núm 1, Associació Cultural Alt Gaià, Santa Coloma de Queralt, 1993, pp. 7-14.

ALIÓ I FERRER, Joan: Santa Coloma de Queralt (autoediciò, no venal) Santa Coloma de Queralt, 1991.

ARANDA, Mercè, et al.: "L'església de Santa Maria Assumpta de Santa Coloma de Queralt: un exemple típic del gòtic català", Propiedad y urbanismo. Revista jurídica de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la Comarca de Reus. Reus, 1986, pp. 37-46.

ASSOCIACIÓ CATALANISTA D'EXCURSIONS CIENTÍFIQUES: Álbum pintoresch i monumental de Catalunya. 1879. Segona col·lecció. "Santa Maria de Belloch. Aplech de vistas dels més notables monuments y paisatjes d'aquesta terra acompanyades per descripcions y notícies històriques y amb guies perquè sian fàcilment visitats", p.116.

AULÈSTIA I PIJOAN, Antoni: "Santuari de Santa Maria de de Belloch. Santa Coloma de Queralt", Álbum pintoresch-monumental de Catalunya, Barcelona, febrer 1886, pp. 115-117.

AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMA DE QUERALT: Memoria 1939-1947, Talleres de Artes Gráficas A. Rabasa, Reus, 1948, 78 pp.

AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMA DE QUERALT: Memoria 1948-1951, s.l, s.d. 81pp.

BASSA I ARMENGOL, Manuel: "L'escut de Santa Coloma de Queralt", XVII Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos (21 d'octubre de 1973). Aplec de les ponències i comunicacions, Santa Coloma de Queralt, 1979, pp. 81-83.

BELARTE, Carme et al.: "El jaciment del Coll Roig (Bellprat, Anoia). Excavacions del 1995", Recull, núm 4, Associació Cultural Baixa Segarra, Santa Coloma de Queralt, 1996, pp. 27-36.

BENET I CLARÀ, Albert: La família Gurb-Queralt (956-1276). Senyors de Sallent, Oló, Avinyó, Gurb, Manlleu, Voltregà, Queralt i Santa Coloma de Queralt, Institut d'Arqueologia, Història i Ciències Naturals. Sallent, 1993.

BENET I CLARÀ, Albert: "Ansulf de Gurb, cap de la família Gurb-Queralt", Ausa, núm 85, Patronat d'Estudis Ausonencs, Vic, 1977, pp. 133-145.

BURGUEÑO, Jesús: De la vegueria a la província. La formació de la divisió territorial contemporània als Països Catalans (1790-1850), Col·lecció Camí Ral, núm. 7, Rafael Dalmau editor, Barcelona, 1995, pp. 69, 120-121, 166, 173-174.

CABESTANY FORT, Joan F.: "El castell de Queralt (segles IX-X)" Recull,  núm. 3, Associació Cultural Alt Gaià, Santa Coloma de Queralt, 1995, pp. 17-25.

CARBONELL I CASTELL, Jaume: "El retaule de sant Llorenç i l'obra de Jordi de Déu",  XVII Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos (21 d'octubre de 1973). Aplec de les ponències i comunicacions, Santa Coloma de Queralt, 1979, pp. 81-83.

CARCELLER I BARRABEIG, Gerard: Organització i gestió econòmica d'un espai feudal: la baronia de Queralt (segle XV), tesi de llicenciatura, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 1996, 333 pp.

CARRERAS CANDI, Francesc: Geografia general de Catalunya, vol. II: Emili Morera i Llauradó: Província de Tarragona, Barcelona, 1910, pp.570-581.

CARRERAS TARRAGÓ, Josep M.: "Els senyors de Santa Coloma", Recull núm. 4, Associació Cultural Baixa Segarra, Santa Coloma de Queralt, 1996, pp. 37-46.

CARRERAS TARRAGÓ, Josep M.: "Cinquanta anys de sanitat a Santa Coloma de Queralt (1900-1950)", Recull núm. 2, Associació Cultural Alt Gaià, Santa Coloma de Queralt, 1995, pp. 7-47

CATALÀ ROCA, Pere: "El Virrei-Comte de Santa Coloma i la seva Vila predilecta", Recull  núm. 1, Associació Cultural Alt Gaià, Santa Coloma de Queralt, 1993, pp. 75-82.

CATALÀ ROCA, Pere: El virrei comte de Santa Coloma, Fundació Salvador Vives Casajuana, Barcelona, 1988.

CATALÀ ROCA, Pere: "Castells d'Aguiló i Santa Coloma", Els castells catalans, vol. IV. Rafael Dalmau ed., Barcelona, 1973.

CENTRE EXCURSIONISTA BARCELONÈS Àlbum meravella. Llibre de belleses naturals i artístiques de Catalunya, vol. IV, Llibreria Catalònia, Barcelona, 1931. "La Segarra", pp. 279-283, 286-287 i 304-311.

Catalunya romànica,  vol. XIX: El Penedès. L'Anoia, "Bellprat", Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1992, pp. 372-377.

Catalunya romànica, vol. XXI:  Tarragonès. Baix Camp. Alt Camp. Priorat. Conca de Barberà. "Santa Coloma de Queralt", Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1995, pp. 524-532.

CID PRIEGO, Carlos: La iglesia de Santa María de Belloc en Santa Coloma de Queralt, Asociación Arqueológica de Santa Coloma de Queralt, 1954.

CID PRIEGO,  Carlos: "La escultura de la portada de Santa Marís de Belloc en Santa Coloma de Queralt", Boletín Arqueológico, Tarragona, 1952.

Diccionari biogràfic, vol IV: Q-Z i Apèndix, Albertí ed., Barcelona, 1970.

DURAN SANPERE, Agustí: Monumenta Cataloniae, vol. I: Los retablos de piedra. I: "Los retablos del siglo XIV", Ed. Alpha, Barcelona, 1932.

ESPAÑOL, Francesca: L'arquitectura religiosa romànica a la Conca de Barberà i Segarra tarragonina, Centre d'Estudis de la Conca de Barberà, Monografies IV, Montblanc, 1991.

ESPAÑOL, Francesca: "Esteban de Burgos y el sepulcro de los Queralt en Santa Coloma (Tarragona)", D'Art, núm. 10 (maig 1984), Universitat de Barcelona, Departament d'Art, pp. 125-176.

ESTEVE BATET, Trini (et al.): El retablo de San Lorenzo de la iglesia de Santa Coloma de Queralt, Universitat de Barcelona a Tarragona, Facultat de Geografia i Història, Departament d'Història de l'Art, 1977, 59 pp. (Treball inèdit)

FLUVIÀ, Armand de: Origen i escuts dels cognoms catalans, Col·lecionable del diari "Avui", Barcelona, 1989.

GARCIA CARAFFA, A. y A.: El solar catalán, valenciano y balear, 4 vols., Librería Internacional, San Sebastián, 1968.

GONZALVO BOU, Gener: "Antoni Vernia, autor de les escales nobles dels castells de Santa Coloma de Queralt i de Verdú", Recull  núm. 4, Associació Cultural Baixa Segarra, Santa Coloma de Queralt, 1996, pp. 75-78.

Gran enciclopèdia catalana, 15 vols, Enciclopèdia Catalana S.A., Barcelona, 1970-1980.

Gran geografia comarcal de Catalunya, vol. 9: Segarra. Urgell. Conca de Barberà. "Santa Coloma de Queralt", Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1984, pp.378-387.

GRAS CASANOVAS, Mercè: "Territori i història a la Baixa Segarra a l'Època Moderna (segles XVI-XVIII)", Recull, núm 3, Associació Cultural Alt Gaià, Santa Coloma de Queralt, 1995, pp. 85-108.

Història de Catalunya, 6 vols., Salvat Editores, Barcelona, 1978.

Història de l'art català, vol. III: Núria de Dalmases i Antoni José i Pitarch: L'art gòtic. S.XIV-XV, Ed. 62, Barcelona, 1984.

Història de l'art català, vol. IV: Joaquim Garriga: L'època del Renaixement. S.XVI, Ed. 62, Barcelona, 1986.

Història de l'art català,  vol. V: Joan-Ramon Triadó: L'època del Barroc. S.XVII-XVIII, Ed. 62, Barcelona, 1984.

IGLÉSIES, Josep: La reconquesta a les valls de L'Anoia i el Gaià, Episodis de la història, núm.4, Rafael Dalmau ed., Barcelona, 1963.

IGLÉSIES  FORT, Josep: "La població de la Conca de Barberà al llarg dels segles", VIII Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos, Montblanc, 1966, p.90.

LIAÑO MARTINEZ, Emma: "Las iglesias góticas de Santa Coloma de Queralt", Aplec de treballs, núm.2, Centre d'Estudis de la Conca de Barberà, Montblanc, 1980, pp. 21-50.

LÓPEZ BONILLO, Diego (coord.): La Conca de Barberà. Territori, població i activitats econòmiques, Caixa de Catalunya, col. Catalunya Comarcal, Barcelona, 1991.

MARCA, Pere de: Marca Hispanica (o país de la frontera hispànica)  /1688/, versió catalana de Joaquim Icart, Llib. Josep Sala i Badal, Barcelona, 1965.

ORGA MESTRE, Ramon: "Joan Segura i Valls.Resum bibliogràfic", Recull núm. 2, Associació Cultural Alt Gaià, Santa Coloma de Queralt, 1994, pp. 109-149.

PALAU RAFECAS, Salvador: Aspectes històrics de Santa Coloma de Queralt i els seus rodals,  autoedició de l'autor, Santa Coloma de Queralt, 1993.

PITA I MERCÉ, Roderic: "Aspectes de la població del call de Santa Coloma", XVII Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos (21 d'octubre de 1973). Aplec de les ponències i comunicacions, Santa Coloma de Queralt, 1979, pp. 85-107.

PLANS, Sergi: "El taller del daurador Esteve Gaixet a Santa Coloma de Queralt (s. XVII), Recull núm. 4, Associació Cultural Baixa Segarra, Santa Coloma de Queralt, 1996, pp. 127-161.

REGLÀ, Joan: Els virreis de Catalunya, Ed. Vicens Vives, Barcelona, 1961.

SANFELIU I ROCHET, Guiu: Els imprecisos límits de la Segarra, Publicacions del Grup d'Intercanvis i Recerques de les Terres Lleidatanes, Tàrrega, 1977.

SECALL I GÜELL, Gabriel: Les jueries medievals tarragonines, Institut d'Estudis Vallencs, Valls, 1983.

SECALL I GÜELL, Gabriel: La comunitat hebrea de Santa Coloma de Queralt, Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, Tarragona, 1986.

SEGURA I VALLS, Joan: Història de Santa Coloma de Queralt. (Refosa i ordenada en la seva ampliació per Joaquim Segura Lamich), Santa Coloma de Queralt, 1953.

VELAZA, Javier: "Una nova làpida ibèrica procedent de Civit", Recull núm 2, Associació Cultural Alt Gaià, Santa Coloma de Queralt,  1994, pp. 217-229.

VICENTE IBÀÑEZ, Joaquim: "L'escultor Josep Tramulles a Santa Coloma de Queralt, 1635-1637", Recull núm. 4, Associació Cultural Baixa Segarra, Santa Coloma de Queralt, 1996, pp. 191-206.

VILAR, Pierre: Catalunya dins l'Espanya moderna, 2 vols., Ed. 62, Barcelona, 1964.

VILAR, Pierre (ed.): Història de Catalunya, Ed. 62, Barcelona.

ALTRES  FONTS  CONSULTADES

AMENÓS, Amadeo: "Santa María de Bell·lloc" Igualada (4 sept. 1954) p.1.

BRASÓ VAQUÉS, Miguel: "Castillo de Santa Coloma de Queralt" (full fotocopiat, sense any, sense referència).

FLUVIÀ, A. de: "Crónica nobiliaria. I: Las grandezas de España concedidas a catalanes", Diario de Barcelona (13 gener 1959), p.7.

GUALLAR, Àngel: "En la ruta turística Barcelona-Poblet-Santes Creus hay una joya escondida", Hoja del Lunes (19 abril 1965), Barcelona, p.8.

MIRÓ I ESPLUGUES, M.: "Santa Coloma de Queralt" (I), Unión, Reus, any XV, núm 163 (maig 1976), pp. 8-9;  (II) núm. 164 (juny 1976), pp. 8-9.

PI SAUMELL, Juan: "Carlos V y el CCCXCII aniversario de la batalla de Lepanto", Diario de Barcelona (12 octubre 1963),p. 24.

PLADEVALL, A.: "Santa Maria de Bell·lloc a Santa Coloma de Queralt", Full Parroquial, s.l., s.d.

RAMON, Roman: "El dolmen dels Plans de Ferran. Se llevaron 'La Bruixa'", El Correo Catalán (27 novembre 1974). 

SEGURA I VALLS, Joan: "Restauració de nostre Iglésia Parroquial en 1897 y 1898" (manuscrit publicat en facsímil amb motiu del 150è aniversari del naixement de l'autor), Santa Coloma de Queralt, 1994, 16 pp.

SOLÀ SEGURA, Lluís: "L'art al servei de la fe", Full Parroquial,  núm. 2.121 (4 novembre 1990).

TRENS, M.: "Nuestras vidrieras", Fiesta mayor 1947 (programa del Centre d'Acció Catòlica), Santa Coloma de Queralt, 1947.

VILASECA, Salvador: "La cova de la Gorja de Gaià, de Pontils (municipi de Santa Perpètua de Gaià)", Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, núm. 484 (setembre 1935).

ARTICLES  DE  "LA  SEGARRA"

Per completar la informació d'aquest treball, publiquem a continuació la relació d'articles apareguts a la revista LA SEGARRA en la seva quarta època (des d'agost de 1979) referits a la història i monuments del municipi de Santa Coloma.

ACAG: "Una inscripció ibèrica a la comarca", núm. 161 (gen 1993), p.5.

--   --   : "Troballa d'una imatge", núm. 171 (novembre 1993), p. 5.

Anònim: "Història i llegenda de santa Coloma, v. i. m.", núm. 52 (desembre 1983), p.8.

Anònim: "La música a Santa Coloma de Queralt", núm.72 (agost 1985), pp. 33-34.

Anònim: "El mestre de Santa Coloma de Queralt i l'italianisme del segle XIV. El retaule dels sants Joans", núm. 196 (desembre 1995), p. 22.

BALCELLS I PRATS, Joan: "Els orgues de Santa Coloma", núm. 51 (novembre 1983), p. 16.

CABRÉ, Josep M.: "Les campanes del nostre campanar", núm. 79 (març 1986), p. 14.

CARRERAS TARRAGÓ, Josep M.: "Mules, ramblers i fires", núm. 48 (agost 1983), pp. 35-36.

   ---    ---: "Ara que es parla de comarques", núm. 80 (abril 1986), pp. 14-15.

  ---  ---: "A cinquanta anys de la guerra civil: la 'matança' de Santa Coloma de Queralt", núm. 84 (agost 1986), pp. 34-35.

   ---   --- :"Conferència sobre la necròpolis de Santa Coloma", núm. 110 (octubre 1988), p. 11.

   ---   ---: "La 'resurrecció' del castell dels comtes", núm. 112 (desembre 1988), pp. 20-26.

  Nota:  A causa de diversos errors de compaginació, el text de l'article va ser reproduït correctament al núm. 113 (gener 1989), pp.12-14.

   ---   ---: "Realitat i perspectives de la Baixa Segarra i la Conca":

I, núm 144  (agost 1991), pp. 34-35.

II, núm. 145 (setembre 1991), pp. 8-9.

III, núm. 146 (octubre 1991), pp. 10-11.

IV, núm. 147 (novembre 1991), pp. 20-21.

V, núm. 149 (gener 1992), pp. 18-20.

VI, núm. 150 (febrer 1992), pp. 22-23.

VI bis, núm. 151 (març 1992), p. 18.

VII, núm. 152 (abril 1992), pp.8-9.

VIII, núm. 155 (juliol 1992), pp. 16-17.

CATALÀ ROCA, Pere: "Sebastià Estrabau, amb el 'Corpus de Sang' com a fons", núm. 115 (març 1989), p. 14.

CEBA: "L'església parroquial", núm. 0 (agost 1979), p.5.

 ---     : "El carrer dels Marxants", núm. 1 (setembre 1979), pp. 7-8.

 ---    : "La font de les Canelles", núm. 2 (octubre 1979), p. 8.

 ---   : "Dalmau de Queralt i els jueus", núm. 10 (juny 1980), p. 17.

 ---   : "Fetes de la família Queralt", núm. 32 (abril 1982), p. 13.

 ---   : "La casa dels Requesens", núm. 42 (febrer 1983), p. 11.

 ---   : "Coses dels jueus de la vila", núm. 49 (setembre 1988), p. 14.

 ---   : "Un testament curiós", núm. 51 (novembre 1983), p. 17.

 ---   : "Els comtes del feudalisme català vinculats a les terres del Gaià":

I, "Ramon Berenguer 'el Corbat'" , núm. 60 (agost 1984), p. 43

II,"Ramon Berenguer 'el Vell' i Almodis de la Marca (1)", núm. 61 (setembre          1984), p. 17.  

III, "Ramon Berenguer 'el Vell' i Almodis de la Marca (2)", núm.62 (octubre           1984), p. 16.

IV, "Ramon Berenguer 'Cap d'Estopa' i Berenguer Ramon 'el Fratricida'", núm. 64

(desembre 1984), p. 17.

V, "Ramon Berenguer III 'el Gran'", núm. 69 (maig 1985), p. 18.

 --- : "Guillem Bernat de Queralt, un dels primers senyors de la vila", núm. 73 (setembre 1985), p. 19.

 ---   : "Repoblació", núm. 84 (agost 1986), p. 31.

 ---   : "Retalls d'història", núm. 98 (octubre 1987), p. 8.

 ---   : "Curiositats de la història", núm. 123 (novembre 1989), p. 16.

FERRAN FERRER, Núria: "Història, jovent i festa major", núm. 192 (agost 1995), pp.30-35.

GUAL VILÀ, Valentí: "El poblament de Santa Coloma de Queralt des mitjan s. XVI fins a inicis del s. XIX":

I, núm 110 (octubre 1988), pp. 16-17.

II, núm. 111 (novembre 1988), pp. 14-15.

III, núm. 112 (desembre 1988), pp. 18-19.

IV, núm. 113 (gener 1989), pp. 20-21.

V, núm. 114 (febrer 1989), pp. 16-17.

---   ---: "Francesos a Santa Coloma":

I, núm. 117 (maig 1989), pp. 18-19.

II, núm. 118 (juny 1989), pp.14-15.

---   ---: "Els altres estrangers", núm. 120 (agost 1989), p. 36.

---   ---: "Drets senyorials dels Queralt a Aguiló (1598)", núm. 122 (octubre 1989), p. 16.

---   ---: "Quan no hi havia pau (Aguiló 1642-1722)", núm. 123 (novembre 1989), p. 17.

---   ---: "Francesos a l'Alt Gaià (ss.XVI-XVII)":

I, núm. 124 (desembre 1989), pp. 26-27.

II, núm. 125 (gener 1990), pp. 22-23.

---   ---: "Clarors demogràfiques a l'entorn de dos recomptes siscentistes", núm. 128 (abril 1990), pp. 30-31.

---   ---: "La intensitat de les crisis de mortalitat adulta. Santa Coloma de Queralt a l'Edat Moderna":

I, núm. 141 (maig 1991), pp. 22-23.

II, núm. 142 (juny 1991), pp. 16-17.

---   ---. "Moviment estacional dels matrimonis de Santa Coloma de Queralt (1751-1815)", núm. 114  (agost 1991), p. 37.

---   ---: "Francesos a Santa Coloma", núm. 145 (setembre 1991), pp. 18-19.

---   ---: "Els prenoms dels francesos casats a Santa Coloma de Queralt (1565-1700)", núm. 153 (maig 1992),p. 23.

---   ---: "Evolució del poblament de l'Alt Gaià segons els fogatges", núm. 154 (juny 1992), pp. 14-15.

---   ---: "La crisi demogràfica de mitjan segle XVII a l'Alt Gaià", núm. 157 (setembre 1992), p. 20.

---   ---: "Evolució del balanç natural de la població a l'Alt Gaià, durant la segona meitat del segle XVII":

I, núm 160 (desembre 1992), pp. 14-15.

II, núm.162 (febrer 1993), pp. 8-9.

---   ---: "Evolució del balanç natural de la població a l'Alt Gaià, durant la primera meitat del segle XVIII", núm. 163 (març 1993) pp. 12-13.

---   ---: "Evolució del balanç natural de la població a l'Alt Gaià durant el període 1751-1815", núm. 164 (abril 1993), pp. 18-19.

---   ---: "Moviment demogràfic de la parròquia d'Aguiló als temps moderns":

I, núm. 180 (agost 1994), pp. 52-53.

II, núm. 181 (setembre 1994), p. 16.

III, núm. 182 (octubre 1994), pp. 18-19-

---  ---: "Un arrendament de casa i terres, a Santa Coloma, el 1641", núm. 183 (novembre 1994), p. 17.

---   ---: "En els inicis de la Guerra dels Segadors", núm. 184 (desembre 1994), p. 21.

---   ---: "Tres retalls d'història colomina", núm. 185 (gener 1985), p. 15.

---  ---: "Contestació al poder comtal. Santa Coloma a inicis del segle XVII", núm. 186 (febrer 1985), p. 13.

---   ---: "Metge contra cirurgià. Santa Coloma, 1796", núm. 187 (mar´1995), p. 17.

---   ---: "Bestiar, censals i vinya. Tres documents colomins", núm. 191 (juliol 1995), p. 20.

--- ---: "Arrendaments, concòrdies i censals. Santa Coloma, mitjan segle XVII", núm. 192 (agost 1995), p. 41.

--- ---. "Sobre els Requesens i els Potau. Un document de finals del segle XVII", núm. 193 (setembre 1995), p. 24.

---   ---: "Esqueixos del passat: préstecs, cartes de gràcia, dots", núm. 194 (octubre 1995), p. 19.

GUAL, Valentí i FELIP, Jaume: "Santa Coloma de Queralt. 1428-1451", núm. 139 (març 1991), pp. 10-11.

LIAÑO MARTÍNEZ, Emma: Referències documentals sobre la construcció de la nostra església parroquial de Santa Maria" (Extracte i traducció de Josep M. Casals de l'article "Las iglesias góticas de Santa Coloma de Queralt" publicat a Aplec de treballs, núm. 2 del CECB), núm 15 (novembre 1980), pp. 13-14.

M.A.: "Notes curioses del comerç del safrà", núm 59 (juliol 1984), p. 17.

MARTÍNEZ SUBÍAS: "El reliquiari de Santa Coloma", núm. 135 (novembre 1990) p. 5.

MOIX I MARIMON, Josep (Martí Mas Gener): "Retalls d'història. El 'Café del Jardín'":

I, núm. 3 (novembre 1979), p. 9.

II, núm. 4 (desembre 1979), p. 19.

ORGA MESTRE, Ramon: "150è aniversari del naixement de mossèn Joan Segura i Valls", núm. 180 (agost 1994), pp. 38-41.

PALAU RAFECAS, Salvador: "Noms i cognoms del call de Santa Coloma de Queralt", núm. 0 (agost 1979), pp. 10-11.

---   ---: "Notes per a la història del castell de Santa Coloma de Queralt", núm. 27 (octubre 1981), pp. 14-15.

---   --- : "Miscel·lània del segle XIX":

I, núm. 53 (gener 1984), p. 18.

II, núm. 66 (febrer 1985), p. 17.

III, núm. 74 (octubre 1985), p. 18.

---   ---: "Cent trenta anys de batlles a Santa Coloma de Queralt. 1855-1985", núm. 67 (març 1985), p. 18.

---   ---: "Breus mots sobre la dansa colomina. 1750-1825", núm. 70 (juny 1985), p. 21

--- ---: "Espurnes de l'aixecament reialista (1822-1823) a Santa Coloma de Queralt", núm. 71 (juliol 1985), pp. 16-17)

---   ---: "Breus mots sobre les fonts a Santa Coloma de Queralt", núm. 72 (agost 1985), pp. 50-51.

---   ---: "Els germans Segura i l'estàtua del Sembrador", núm. 75 (novembre 1985), pp. 14-15.

---   ---: "Mercat i fires", núm. 77 (gener 1986), p. 17.

---   ---: "La indústria tèxtil a Santa Coloma de Queralt al segle XIX", núm. 78 (febrer 1986), pp. 18-20.

---   ---: "L'antic terme de Santa Coloma de Queralt", núm. 79 (març 1986), pp. 16-17.

---   ---: "Una recent publicació: ?La comunitat hebrea de Santa Coloma de Queralt'", núm. 83 (juliol 1986), p. 16.

---   ---: "Pregàries per la pluja", núm. 85 (setembre 1986), pp. 16-18.

---   ---: "L'antic hospital de Santa Magdalena a Santa Coloma de Queralt. Dietes i serveis de l'any 1798", núm. 87 (novembre 1986), pp. 12-13.

---   ---: "Esteles funeràries discoidals de la Segarra", núm. 95 (juliol 1987), p. 17.

---   ---: "El sarcòfag de Pere de Queralt i Alamanda de Rocabertí a l'església de l'antic convent de Santa Maria de Bell·lloc", núm. 96 (agost 1987), pp. 36-37.

---   ---: "Els Queralt, senyors del castell de Santa Coloma", núm. 97 (setembre 1987), p. 7.

---   ---: "Enterraments al poblat ibèric del Gubià", núm. 103 (març 1988), ''. 12-13.

---   ---: "Oficis i analfabetisme a l'última dècada del segle XIX", núm 104 (abril 1988), p. 22.

PANADÈS, M.: "El Sembrador":

I, núm. 12 (agost 1980), p. 47.

II, núm. 13 (setembre 1980), p. 19.

PIJOAN, Josep: "Els 'segarrencs' de la Conca de Barberà", núm. 8 (abril 1980), p. 7.

RAMON, Roman: "Les dugues primeres creus termals abatudes i destruïdes prop la vila. Una, dos vegades", núm. 57 (juny 1984), p. 12.

SECALL I GÜELL, Gabriel: "La comunitat jueva de Santa Coloma de Queralt", núm. 55 (març 1984), p. 16.

SEGURA I TRULLOLS, Pelegrí: "Recull històric de la Pobla de Carivenys", núm. 68 (abril 1985), pp. 22-23.

S.M.: "Santa Coloma de Queralt: una adscripció polèmica. Territori i història a la Baixa Segarra", núm. 118 (febrer 1995), p. 13.

---   ---: "El retaule dels sants Joans", núm. 195 (novembre 1995). p. 19.

VILÀ  RIBA, Robert: "Pere III de Queralt dintre la història de Catalunya", núm. 108 (agost 1988), pp. 24-26.

---   ---: "Pere I de Queralt", núm. 131 (juliol 1990), p. 14.

 

| retrocedir |