CONTES DE LA MARIA ALBAREDA

Escriptora
(Sabadell 31-03-1919 - Santa Coloma de Queralt 26-10-2007)

/../ Maria Albareda Vidal va nèixer a Sabadell i arribà a Santa Coloma en un moment difícil, just acabada la guerra civil espanyola. Abans com a resultat de la seva condició social, havia tingut una sòlida formació cultural en català, que, sumada a la seva vocació literària, li féu defensar la llengua i la cultura catalanes en un temps de preminència imposada dels suposats  valors unitaris espanyolistes. Qualsevol iniciativa local o comarcal en pro del nostre país trobava l'ajut i l'escalf de la Maria. En serien uns exemples, entre molts, les classes de català -que oferia gairabé d'amagat, és clar- i les col·laboracions en la revista La Segarra -tant a finals dels anys cinquanta com a partir del 1979/../

Fragment de la presentació del Recull núm. 5 Associació Cultuiral Baixa Segarra Santa Coloma de Queralt. 1998

inici