I GOIGS DEDICATS A CRIST, Imatges de Crist a la Creu

Goigs al Sant Cristo de Balaguer. Fotografia / Del cel blau per la dressera/ siau nostre davanter,/ siau la nostra bandera/Sant Cristo Balaguer./ Fotografia, corondell, lletra; J. Verdaguer, Pbre. Orla amb motius geomètrics. Imp.  Sauret – Balaguer. 31,5x21.5 cm

 • Cobles devotes als dolors de Jesucrist en la creu que es canten en la parròquia de Santa Coloma de Queralt.*  Abril 1931/ Contemplem amb amargura,/ amb dolor i pietat,/ I plorem vent la figura/ de Jesús crucificat./ boix. Orla amb motius geomètrics, partitura, amb partitura, imprès a una tinta marró, Bas d’Igualada, estamper 31,5x22 cm 
 • Cobles devotes als dolors de Jesucrist en la creu que es canten en la parròquia de Santa Coloma de Queralt. / Contemplem amb amargura,/ amb dolor i pietat,/ I plorem vent la figura/ de Jesús crucificat./ Fotografia del Domenjó. Orla amb motius geomètrics, G. Domenjó - Impressor, imprès en tinta marró i blava. 16x22 cm

Creus monumentals

 • Goigs en lloança de la Santa Creu, estampats en homenatge a les tres creus monumentals que estan emplaçades a Santa Coloma de Queralt Creu dels Comtes de Queralt. 1972 / Creu sagrada, creu amada/ vina, vina al nostre cor:/ Creu formosa, dolça esposa/ de Jesús Nostre Senyor./ Boix antic, L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dos gerros amb flors, orla vegetal, dibuix: per Ricard Vives Sabaté, text per Mn. Jacint Verdaguer a excepció de l’última estrofa imprès a una tinta negra, Ricard Vives Sabaté  estampà aquesta edició a son obrador de Vilanova i la Geltrú núm. 671 al dors hi ha un text il·lustrat del Josep Camins i Freixas (son quatre Goigs que van en una carpeta impresa).
 •  Goigs en lloança de la Santa Creu, estampats en homenatge a les tres creus monumentals que estan emplaçades a Santa Coloma de Queralt Creu del Níceta.  1972 / Creu sagrada, creu amada/ vina, vina al nostre cor:/ Creu formosa, dolça esposa/ de Jesús Nostre Senyor./ Boix antic, L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dos gerros amb flors, orla vegetal, dibuix: per Ricar Vives Sabaté, text per Mn. Jacint Verdaguer a excepció de l’última estrofa imprès a una tinta negra, Ricard Vives Sabaté  estampà aquesta edició a son obrador de Vilanova i la Geltrú núm. 672 al dors hi ha un text il·lustrat del Josep Camins i Freixas (son quatre Goigs que van en una carpeta impresa).
 • Goigs en lloança de la Santa Creu, estampats en homenatge a les tres creus monumentals que estan emplaçades a Santa Coloma de Queralt Creu de la Banya.  1972 / Creu sagrada, creu amada/ vina, vina al nostre cor:/ Creu formosa, dolça esposa/ de Jesús Nostre Senyor./ Boix antic, L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dos gerros amb flors, orla vegetal, dibuix: per Ricard Vives Sabaté, text per Mn. Jacint Verdaguer a excepció de l’última estrofa imprès a una tinta negra, Ricard Vives Sabaté  estampà aquesta edició a son obrador de Vilanova i la Geltrú núm. 673 al dors hi ha un text il·lustrat del Josep Camins i Freixas (son quatre Goigs que van en una carpeta impresa).
 • Goigs en lloança de la Santa Creu, estampats en homenatge a les tres creus monumentals que estan emplaçades a Santa Coloma de Queralt Creu de la Banya.  1972 / Creu sagrada, creu amada/ vina, vina al nostre cor:/ Creu formosa, dolça esposa/ de Jesús Nostre Senyor./ Boix antic, orla vegetal, dibuix: per Ricard Vives Sabaté, text per Mn. Jacint Verdaguer a excepció de l’última estrofa imprès a una tinta negra, Ricard Vives Sabaté  estampà aquesta edició a son obrador de Vilanova i la Geltrú núm. 674 al dors hi ha un text il·lustrat del Josep Camins i Freixas (son quatre Goigs que van en una carpeta impresa).
 •  Goigs en lloança de la Santa Creu, estampats en homenatge a les tres creus monumentals que estan emplaçades a Santa Coloma de Queralt Creu del Níceta.  1973 Edició patrocinada per la Caixa de  Pensions estampada amb motiu de  XVII Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos se Santa Coloma de Queralt el 21 d’octubre del 1973  / Creu sagrada, creu amada/ vina, vina al nostre cor:/ Creu formosa, dolça esposa/ de Jesús Nostre Senyor./ Boix antic, L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dos gerros amb flors, orla vegetal, dibuix: per Ricard Vives Sabaté, text per Mn. Jacint Verdaguer a excepció de l’última estrofa imprès a una tinta negra, Ricard Vives Sabaté  estampà aquesta edició a son obrador de Vilanova i la Geltrú núm. 719 al dors hi ha un text il·lustrat del Josep Camins i Freixas (son tres Goigs que van en una carpeta segona edició impresa amb el núm. 37 signada  per Ricard Vives amb el seu ex-libris).
 •  Goigs en lloança de la Santa Creu, estampats en homenatge a les tres creus monumentals que estan emplaçades a Santa Coloma de Queralt Creu de la Banya.  1973 Edició patrocinada per la Caixa de  Pensions estampada amb motiu de  XVII Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos se Santa Coloma de Queralt el 21 d’octubre del 1973  / Creu sagrada, creu amada/ vina, vina al nostre cor:/ Creu formosa, dolça esposa/ de Jesús Nostre Senyor./ Boix antic, L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dos gerros amb flors, orla vegetal, dibuix: per Ricard Vives Sabaté, text per Mn. Jacint Verdaguer a excepció de l’última estrofa imprès a una tinta negra, Ricard Vives Sabaté  estampà aquesta edició a son obrador de Vilanova i la Geltrú núm. 720 al dors hi ha un text il·lustrat del Josep Camins i Freixas (son tres Goigs que van en una carpeta segona edició impresa amb el núm. 37 signada  per Ricard Vives amb el seu ex-libris).
 •  Goigs en lloança de la Santa Creu, estampats en homenatge a les tres creus monumentals que estan emplaçades a Santa Coloma de Queralt.  1973 Edició patrocinada per la Caixa de  Pensions estampada amb motiu de  XVII Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos se Santa Coloma de Queralt el 21 d’octubre del 1973  / Creu sagrada, creu amada/ vina, vina al nostre cor:/ Creu formosa, dolça esposa/ de Jesús Nostre Senyor./ Boix antic, L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dos gerros amb flors, orla vegetal, dibuix: per Ricard Vives Sabaté, text per Mn. Jacint Verdaguer a excepció de l’última estrofa imprès a una tinta negra, Ricard Vives Sabaté  estampà aquesta edició a son obrador de Vilanova i la Geltrú núm. 721 al dors hi ha un text il·lustrat del Josep Camins i Freixas (son tres Goigs que van en una carpeta segona edició impresa amb el núm. 37 signada  per Ricard Vives amb el seu ex-libris).

II GOIGS DEDICATS A LA MARE DE DÉU

 •  Goig (sic) a Santa Maria Conesa / Sabem que sou guiadora/ i vetlleu nostre feblesa:/ Sigueu nostra protectora/ Santa maria de Conesa!/ Dibuix de la imatge, text a dues columnes, sense orla, Sig.: J.P.P. (Josep Pijoan Parellada) 33x24 cm (carpeta núm. 276 “Goigs de la Vall del Corb” núm. V Col·lecció Torrell de Reus (1.119) Fundació d’Història i Art Roger de Belfort, imprès a Altés SL Barcelona)
 • Goigs  a llaor de Sta. Maria de Belloc*  Santa Coloma de Queralt, any sant Marià 1954/Vos cantem, Verge Maria,/ llum del dia, estel primer:/ de Belloc Senyora pia/ augmenteu l nostra Fe/ fotografia, orla geomètrica, amb partitura, imprès a una tinta blava, Imp. Requesens- Montblanc  31,5x21 cm
 • Goigs a llaor de Santa Maria la Blanca venerada al Monestir de Sant Joan de les Abadesses. / Puix sou font que mai no es tanca,/ de favors dipensadora,/ Santa Maria la Blanca,/sigueu nostra protectora./ Gravat, orla, tipogràfica, dues columnes, lletra de mossèn Joan Colom – Melodia de mossèn Josep Mª Planas, partitura. 1975 Imp. Baronal – Sant Joan de les Abadesses. 32x22,5 cm
 • Goigs en alabansa de Ntra. Senyora de la Bovera. / Puix Deu vos à exalçada / Senyora en tanta manera;/ Siau la noftra advocada/ ò Verge de la BOVERA/ Gravat que no correspon, L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge tipogràfic, text a dues columnes, corondells prev. Reus, per Rafel Compte Estamper i llibreter 33x24 cm (carpeta núm. 276 “Goigs de la Vall del Corb” núm. IX Col·lecció Torrell de Reus (1.123) Fundació d’Història i Art Roger de Belfort, imprès a Altés SL Barcelona)
 • Antics goigs de Ntra. Sra. de Queralt que es venera en son Reial Santuari situat en una de les muntanyes  damunt la ciutat de Berga / Celestial Emperadora/ Del Cel i terra aclamada:/ Verge de Queralt sagrada,/ Sieu nostra protectora/ Gravat, L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dues gerres amb flors, text a tres columnes, orla vegetal, Imp. I foto, J Buch - Berga.
 • Goigs nous a Maria Santissima venerada per Berga i Comarca amb el nom de Ntra. Sra. de Queralt en el seu Reial Santuari. / heu volgut per Seu d’amor:/ doneu-nos nostre favor./  Verge de Queralt sagrada./ Gravat,  text a tres columnes, orla geomètrica, partitura, Imp. Y foto, Buch - Berga
 • Virolai a la Mare de Déu  de Queralt / Ave Maria gentil Sobirana/ d’aquest aspre cimal,/ manteniu sempre la fe berguedana/ a racer de Queralt/ Gravat, L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dues gerres amb flors, text a dues columnes, orla vegetal, Lletra P. Tuyet – J. Llucià Pbre. Partitura. Imp. y foto, J Buch – Berga
 • Goigs a Santa Maria del Miracle de Riner que es venera al seu Santuri del bisbat de Solsona / A Riner us heu desclosa/ Rosa vera celestial:/ Del Miracle Verge hermosa/ deslliureu-nos de tot mal./ Gravat L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dues gerres amb flors, orla, text a dues columnes, lletra: Dom Remigi Aixelà, O.S.B. Música: J. Rial, prev. Partitura, Col·lecció Torrell de Reus (1.089) Altés S.L. – Barcelona 32x22 cm
 • Goigs en llahor de la venerada imatge de Nostra del Claustre que es venera en lo Reial Monestir de Santa Maria de Vallbona de les Monjes (sic).  / Verge i Mare del Senyor / d’aquest claustre intitulada./ mostrau que sóu l’advocada/ del qui us demana favor/ Gravat, L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dues gerres florals, text a dues columnes, corondell, orla que al centre superior hi ha, un emblema marial, sense peu d’impremta 33x24 cm (carpeta núm. 276 “Goigs de la Vall del Corb” núm. XX Col·lecció Torrell de Reus (1.134) Fundació d’Història i Art Roger de Belfort, imprès a Altés SL Barcelona)
 • Goig de Nostra senyora de Sanforas Que se venera en la sua hermita del terme de Tous. / Sereníssima Senyora/ Mare y amparo de pobre/ Siau nostra intercessora/ Verge y santa de Sanforas./ Gravat, L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dos àngels agenollats, text a dues columnes, corondell, orla, al dors text “El santuari Marià de Tous” Mossèn Ignasi. M. Colomer, facsímil dels Goigs, mides de l’original 244 x 163 mm Nº XI de la col·lecció de gooigs facsimilats de la comarca d’Anoia, 23,9x14,67 cm editats pel grup “amics dels goigs” del centre d’estudis comarcals d’Igualada. Gràfiques Anoia S.A. – Igualada 1977
 • Goigs de Nostra Senyora de Passanant. / Voftres Goigs en aqueft dia/ cantarèm a Vos llohant,/ valeunos Senyora Mia/ Vos Verge de Paffanant./ Gravat que no correspon. Corondell remarcat, L'ornament que apareix a banda i banda dues formes florals, text a dues columnes, Barcelona: En cafa Rafel Figuerò, à la Boria, Any 1716. 33x24 cm (carpeta núm. 276 “Goigs de la Vall del Corb” núm. XIV Col·lecció Torrell de Reus (1.128) Fundació d’Història i Art Roger de Belfort, imprès a Altés SL Barcelona)
 • Goigs en lloança de Santa Maria de Vallbona que es venera sota l’advocació del Claustre en el  reial Monestir cistercenc de Santa Maria de Vallbona de les Monges .  / Pel pa abundós de xics i grans / i per llevar bon fruit la dona : / Santa Maria de Vallbona deu-nos la pluja i bons infants !/ del qui us demana favor/ Xilografies d’Enric -. Ricart, L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dues figures agenollades, text a tres columnes, corondells, orla que al centre superior hi ha, una xilografia, lletra de R. Blasi i Rabassa En el VIII.è Centenari de la fundació del Monestir. 26 de maig de 1957. 33x24 cm (carpeta núm. 276 “Goigs de la Vall del Corb” núm. XXI Col·lecció Torrell de Reus (1.135) Fundació d’Història i Art Roger de Belfort, imprès a Altés SL Barcelona)
 • Goigs a Nostra Mare Santissima la Verge Maria  d’el Tallat, venerada a Rocallaura, de l’arquebisbat de Tarragona. / Puix en sa necessitat/ troba remei qui us implora:/ sigueu  nostra protectora/ Mare de Déu del Tallat./ Gravat dibuix R. Ferran. text a tres columnes, partitura, Melodia recollida i transcrita per Mn. Josep Benet 33x24 cm (carpeta núm. 276 “Goigs de la Vall del Corb” Col·lecció Torrell de Reus (1.207) Fundació d’Història i Art Roger de Belfort, imprès a Altés SL Barcelona)
 • Goigs de Nostra Senyora del Tallat, en lo Terme, y Jurisdicció del Reial  Monestir de Poblet. / Puix en sa necessitat/ troba remei qui us implora:/ sigueu nostra protectora/ Mare de Déu del Tallat./ Gravat que no correspon. Corondells, L'ornament que apareix a banda i banda dues formes tipogràfiques, text a tres columnes, orla greca, Cervera: En la Impremta de la Real, y Pontificia Universitat, per Joseph Casanovas 33x24 cm (carpeta núm. 276 “Goigs de la Vall del Corb” núm. XV Col·lecció Torrell de Reus (1.129) Fundació d’Història i Art Roger de Belfort, imprès a Altés SL Barcelona)
 • Goigs de Nostra Senyora del Tallat, en lo Terme, y Jurisdicció del Reial  Monestir de Poblet. / Puix en sa necessitàt/ troba remey quius implora:/ siàu nostra Protectora/ Mare de Deu del Tallàt./ Gravat que no correspon. Corondells, L'ornament que apareix a banda i banda dues formes tipogràfiques, text a tres columnes, orla greca, Cervera: Per Sagimon Bou y Baranera. Any 1814 33x24 cm (carpeta núm. 276 “Goigs de la Vall del Corb”  núm. XVI Col·lecció Torrell de Reus (1.130) Fundació d’Història i Art Roger de Belfort, imprès a Altés SL Barcelona)
 • Goigs de la Mare de Déu del Prat de Sant Joan de les Abadesses Bisbat de Vic. / Sigueu-nos consol i guia,/ Oh mare de Pietat:/ Socorreu-nos nit i dia/ Nostra Senyora del Prat /  Gravat de A. Batllori Cofré, text a tres columnes, orla, corondells partitura, Melodia de Mossèn Josep Mª Planas, Impremta Garriga – Sant Joan de les Abadesses
 • Goigs a Nostra Mare Santissima la Verge Maria  d’el Tallat, venerada a Rocallaura, de l’arquebisbat de Tarragona. / Puix en sa necessitat/ troba remei qui us implora:/ sigueu  nostra protectora/ Mare de Déu del Tallat./ Gravat dibuix R. Ferran. text a tres columnes, partitura, Melodia recollida i transcrita per Mn. Josep Benet 33x24 cm (carpeta núm. 276 “Goigs de la Vall del Corb” núm. XVII Col·lecció Torrell de Reus (1.131) Fundació d’Història i Art Roger de Belfort, imprès a Altés SL Barcelona)
 • Goigs a llaor de la Mare de Déu del Codony que es veneren com a Mare de Déu titular del Roser a Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà , arquebisbat de Tarragona) escanten a la capella de la Masia “Casablanca”* 1991 / Ja que nostre voleu ser,/ feu-nos gràcies cada dia:/ Vostres fills Verge Maria,/ som devots del sant Roser./ Quadern a quatre pàgines. Gravat, text a tres columnes, orla, lletra: anònima tradicional, música de Jaume. Planes i Pahisa (1991), partitura. Notes de la Casablanca de Maria Albareda Vidal, 1ª edició de 250 exemplars numerats, exemplar búm. 00041 Nadal 1991 edició patrocinada per la família Bonvehí Farrés, a la contraportada reproducció d’un escut heràldic de la  Lauda marmòria dels Queralt que es conserva restaurada al Santuari de Santa Maria de Bell-lloc. 31,5x21,5 cm (carpeta núm. 276 “Goigs de la Vall del Corb” núm. IX Col·lecció Torrell de Reus (1.123) Fundació d’Història i Art Roger de Belfort, imprès a Altés SL Barcelona)
 • Els vuit dolors de la Mare e Déu devoció popular urgellesa que es canta collint olives Bellpuig d’Urgell / Contemplem els vuit dolors/ que per vostre Fill sentíeu/ Contemplem-los nit i dia/ a honra i glòria del Senyor,/ Quins assots tan rigorosos/ sofríeu pels pecadors!/ Perdoneu les nostre culpes,/ misericòrdia, Senyor!/ Gravat, text a tres columnes, corondells, orla, partitura, text revisat per Josep Esplugas, melodia popular, transcripció d’E. Prats  1975 33x24 cm (carpeta núm. 276 “Goigs de la Vall del Corb” núm. III Col·lecció Torrell de Reus (1.117) Fundació d’Història i Art Roger de Belfort, imprès a Altés SL Barcelona)

 • Goigs a la mare de Déu de Montserrat que es canten a la seva capella de l’antiga casa pairal  dels Isalguer del veïnat del Palmàs de Sant Joan de les Abadesses bisbat de Vic  / Puix sou Vós Mare i Senyora,/ que el fill vostre ens heu portat:/ Vostra llum mostreu tothora./ clar estel de Montserrat./ Gravat, L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dues gerres amb flors. Orla vegetal, corondells, tres columnes, llera de Mn. Lluís Alemany. Música de Jose Roqué i Roqué  partitura, al dors text 1979 - Impremta Boronal de Sant Joan de les Abadesses. 32x21 cm
 • Goigs en lloança de Santa Maria de Vallbona que es venera sota l’advocació del Claustre en el  reial Monestir cistercenc de Santa Maria de Vallbona de les Monges .  / Pel pa abundós de xics i grans / i per llevar bon fruit la dona : / Santa Maria de Vallbona deu-nos la pluja i bons infants !/ del qui us demana favor/ Xilografies d’Enric -. Ricart, L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dues figures agenollades, text a tres columnes, corondells, orla que al centre superior hi ha, una xilografia, lletra de R. Blasi i Rabassa En el VIII.è Centenari de la fundació del Monestir. 26 de maig de 1957. 33x24 cm (carpeta núm. 276 “Goigs de la Vall del Corb” núm. XXI Col·lecció Torrell de Reus (1.135) Fundació d’Història i Art Roger de Belfort, imprès a Altés SL Barcelona)
 • Goigs de  la Mare de Deu de la font de la Salut que es venera en la capella del Balneari de Vallfogona de Riucorp.  / Al devot que a Vós acut,/ agredit de malaltia. / salut deu-li Verge pia./ ja que sou font de salut./ Gravat, text a tres columnes, corondells, orla geomètrica, partitura. Música: Mossèn Josep Muset, Pvre. 33x24 cm (carpeta núm. 276 “Goigs de la Vall del Corb” núm. XXII Col·lecció Torrell de Reus (1.136) Fundació d’Història i Art Roger de Belfort, imprès a Altés SL Barcelona)
 • Goigs a La Verge Assumpta Patrona de la Parròquia de Santa Maria de Verdú  / El primer goig que sentíreu/ estant en oració / fou quan l’àngel oíreu,/ Ave Plena d’honor/ donant-vos l’enhorabona/ del Gran Rei, Déu eternal/ Gravat. Orn. Tip.  text a tres columnes, corondell, orla, partitura. 33x24 cm (carpeta núm. 276 “Goigs de la Vall del Corb” núm. XXV Col·lecció Torrell de Reus (1.139) Fundació d’Història i Art Roger de Belfort, imprès a Altés SL Barcelona
  III GOIGS DEDICATS ALS SANTS
 • Goigs a llaor de Sant Agustí , Patró de la Parròquia Maldà. La seva festa el 28 d’agost. / Si el Bon Déu us escollia / de l’Església paladí/ de Maldà sigueu la guia/ gloriós Sant Agustí/ Gravat, L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge tipogràfic, text a tres columnes, orla, lletra d’Enric Cubas Oliver, música de Mossèn Francesc Baldalló, 33x24 cm (carpeta núm. 276 “Goigs de la Vall del Corb” núm. XI Col·lecció Torrell de Reus (1.125) Fundació d’Història i Art Roger de Belfort, imprès a Altés SL Barcelona)
 • Goigs a llaor de Sant Antoni de Pàdua que es veneren en el poble de Conesa / Puix de vostres sants favors/ Donà Déu clar testimoni:/ Humil i diví Antoni/ pregueu per als pecadors/ Gravat clàssic, text a tres columnes, corondells, sense peu d’impremta 33x24 cm (carpeta núm. 276 “Goigs de la Vall del Corb” núm. VI Col·lecció Torrell de Reus (1.120) Fundació d’Història i Art Roger de Belfort, imprès a Altés SL Barcelona)
 • Goigs a Santa Barbara Compatrona de  Vallfogona de Riucorp.  / Puix que sou esposa amada/ del Supremo Emperador / donau-nos vostre favor,/ Barbara, verge sagrada/ Gravat, text a tres columnes, orla, 33x24 cm (carpeta núm. 276 “Goigs de la Vall del Corb” núm. XXIII Col·lecció Torrell de Reus (1.137) Fundació d’Història i Art Roger de Belfort, imprès a Altés SL Barcelona)
 • Cobles a Santa Barbara que es canten encara avui a Vallfogona de Riucorp. / Venerada en Vallfogona/ siau patrona / de qui vostres llaors canta,/ Oh Barbara, verge i santa/ Sense Gravat, text a tres columnes, orla, 33x24 cm (carpeta núm. 276 “Goigs de la Vall del Corb” núm. XXIV Col·lecció Torrell de Reus (1.138) Fundació d’Història i Art Roger de Belfort, imprès a Altés SL Barcelo
 • Goig a Santa Caterina d’Alexandria verge i màrtir Patrona de Vinyols i els Arcs (Baix Camp), arquebisbat de Tarragona. / Puix de la gràcia divina/ sou prodigi encantador:/ Verge i Màrtir Caterina,/ valeu-nos amb el Senyor/ Gravat, orla corondells, text a tres columnes, dibuixos de Josep Mª Mas i Vidiella de Vinyols. Text renovat per Mn. Jaume Magrinyà i Costas, Rector de Vinyols sobre la base del seu text antic. Melodia pròpia d’aquests Goigs, d’autor desconegut, harmonitzada per Mn. Josep Monné i Roig, impresa al dors. 33,5x22,5 cm Coll. Torrell de Reus (1.043)
 • Goigs en alabansa de la gloriosa Santa Coloma Verge i màrtir, que se venera en la vila de Santa Coloma de Queralt* / Siaú sempre protectora y Patrona:/ Del que vostres favors canta/  Boix antic, L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge figura geomètrica, orla també geomètrica imprès a una tinta negra, E.C. Tres-llits, 5 Barcelona 31,5x22 cm
 • Goigs a llaor de la gloriosa Santa Coloma verge i màrtir, venerada a la vila de Santa Coloma de Queralt, de l’Arquebisbat de Tarragona 1ª edició musicada: novembre del 1962. Edició de la Parròquia, Boix antic, L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dos gerros amb flors, orla geomètrica imprès a una tinta negra, amb partitura, Torrell de Reus edit. Barcelona (262) 32,5x23 cm
 • Goigs de Sant Concordi Prevere i màrtir, protector de Nalec, Arquebisbat de Tarragona. / Desvetlleu-nos l’alegria/ que inflamava el vostre prec./ Feu-nos sempre companyia,/ Sant Concordi de Nalec./ Gravat A. Gelavert, L'ornament que apareix a banda i banda dues formes florals, text a tres columnes, orla, lletra: Mn. R. Muntanyola, prev. música E. Prats Martí, 33x24 cm (carpeta núm. 276 “Goigs de la Vall del Corb” núm. XIII Col·lecció Torrell de Reus (1.127) Fundació d’Història i Art Roger de Belfort, imprès a Altés SL Barcelona)
 • Goigs a lloança del gloriós Sant Eloi Bisbe i Confessor que es venera en la seva Ermita de la ciutat de Tàrrega / De dalt la serra florida,/ mar de ginestes i pins,/ Guieu Sant Eloi, la vida/ dels vostres fills targarins/ Gravat, text a tres columnes , orla tipogràfica,lletra d’Antoni Bonastre Música de Jaume Vidal i Sastre, partitura 32x22 m
 • Goigs del gloriós Sant Gil Abat, que canten la iglésia parroquial de Albió Bisbat de Vich / Foreu fill y gran honor/ de Athenas noble ciutat;/Siau nostre intercessor/ Gloriós Sant Gil Abat Gravat que no correspon. Text a dues columnes. Corondell, sense peu d’impremta 33x24 cm (carpeta núm. 276 “Goigs de la Vall del Corb” núm. I Col·lecció Torrell de Reus (1.115) Fundació d’Història i Art Roger de Belfort, imprès a Altés SL Barcelona)
 • Goigs de la gloriosa Verge i Màrtir Santa Llucia Venerada a Les Piles 1957/ Puig al Cel teniu posada/ molt amada,/ oh Llúcia de Cristo esposa/ oïu-nos, Verge gloriosa. Boix antic, orla geomètrica, amb partitura, imprès a una tinta negra Requesens - Montblanc  31,5x21 cm
 • Goigs a llaor de Sant Macari, anacoreta Patró de Maldà La seva festa el 27 d’agost / Vostre cor fou santuari / del Senyor en tot moment/ Confirmeu, oh sant Macari/ la fe viva a nostra gent/ Gravat, L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge tipogràfic, text a tres columnes, orla, lletra de Josep Massons Andreu, música de Mossèn Emili Vives, 33x24 cm (carpeta núm. 276 “Goigs de la Vall del Corb” núm. X Col·lecció Torrell de Reus (1.124) Fundació d’Història i Art Roger de Belfort, imprès a Altés SL Barcelona)
 • Goigs a lloança de Santa Maria Magdalena que es venera a la capella del pati d l’antic castell de Santa Coloma de Queralt /Amb la vida llicenciosa/ com ós he ofès el Senyor/ Ai Magdalena sortosa,/ qui tingués vostre dolor !/ boix, orla vegetal, dibuix: Sió Virgili Robert , Melodia popular,  Text popular arranjat per Joan Roig i Montserrat, amb partitura, Imprès a dues tintes negre i ver clar, Gogistes Tarragonins. 34,5x 24,5 cm al dors hi ha un text de la Maria Albareda.
 • Goigs a lloança de Santa Maria Magdalena que es venera a la capella del pati d l’antic castell de Santa Coloma de Queralt /Ja que ab vida llicenciosa/ ab que Vós atenguéreu al Señor/ Hay Magdalena ditxosa/ qui tingues vostre dolor/  sense gravats però amb partitura imprès en un full ciclostil a una tinta color negra
 • Goigs en honra i alabansa de Santa Victoria Martyr que’s venera en la Parroquial esglefia de Sant Martí prop Maldà, Arquebisbat de Tarragona ahont defcanfa fon Sagrát Cos / Per noftre amparo i confol/ Ab Deu reynáu en la Gloria/ De tots los mals, y enemichs/ Guardaunos Santa Victoria./ Gravat lleg: Santa Victoria, text a dues columnes, corondell tres trossos, Ab llicencia.Per Magí Canals Eftampér, y Mercader de L, carrer Major. Any 1786.libres  33x24 cm (carpeta núm. 276 “Goigs de la Vall del Corb” núm. XVIII Col·lecció Torrell de Reus (1.132) Fundació d’Història i Art Roger de Belfort, imprès a Altés SL Barcelona)
 • Goigs en lloança de Sant Magí de la Brufaganya. 1973/ Puix miracles cada dia/el Senyor obra per Vós:/ Oíu al qui en Vós confia,/ Sant Magí molt gloriós/ Xilografia central per Ferrer, text antic anònim revisat. L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dos gerros amb flors, orla vegetal  imprès a dues  tintes negra i vermell, 100 exemplars en paper offset, orla de color, numerats, núm. 40. En la sèrie de l’autor núm. 728. Edició patrocinada per la Il·ltre.  Confraria de Sant Magí de Barcelona Impressor Ricard Vives i Sabaté de Vilanova i la Geltrú (Carpeta amb xilografies il·luminades a mà, text i dibuixos per Josep Camins i Freixas)
 • Goigs en lloança de Sant Magí de la Brufaganya. 1973/ Puix miracles cada dia/el Senyor obra per Vós:/ Oíu al qui en Vós confia,/ Sant Magí molt gloriós/ Xilografies central anònimes, text antic anònim revisat. L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dos gerros amb flors, orla vegetal  imprès a dues  tintes negra i vermell, 100 exemplars en paper offset, orla de color, numerats, núm. 40. En la sèrie de l’autor núm. 729. Edició patrocinada per la Il·ltre. Confraria de Sant Magí de Barcelona Impressor Ricard Vives i Sabaté de Vilanova i la Geltrú (Carpeta amb xilografies il·luminades a mà, text i dibuixos per Josep Camins i Freixas)
 • Goigs en lloança de Sant Magí de la Brufaganya. 1973/ Puix miracles cada dia/el Senyor obra per Vós:/ Oíu al qui en Vós confia,/ Sant Magí molt gloriós/ Xilografies central anònimes, text antic anònim revisat. L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dos gerros amb flors, orla vegetal  imprès a dues  tintes negra i vermell, 100 exemplars en paper offset, orla de color, numerats, núm. 40. En la sèrie de l’autor núm. 730. Edició patrocinada per la Il·ltre.  Confraria de Sant Magí de Barcelona Impressor Ricard Vives i Sabaté de Vilanova i la Geltrú (Carpeta amb xilografies il·luminades a mà, text i dibuixos per Josep Camins i Freixas)
 • Goigs en lloança de Sant Magí de la Brufaganya. 1973/ Puix miracles cada dia/el Senyor obra per Vós:/ Oíu al qui en Vós confia,/ Sant Magí molt gloriós/ Xilografies central anònimes, text antic anònim revisat. L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dos gerros amb flors, orla vegetal  imprès a dues  tintes negra i vermell, 100 exemplars en paper offset, orla de color, numerats, núm. 40. En la sèrie de l’autor núm. 731. Edició patrocinada per la Il·ltre. Confraria de Sant Magí de Barcelona Impressor Ricard Vives i Sabaté de Vilanova i la Geltrú (Carpeta amb xilografies il·luminades a mà, text i dibuixos per Josep Camins i Freixas)
 • Goigs en lloança de Sant Magí de la Brufaganya. 1973/ Puix miracles cada dia/el Senyor obra per Vós:/ Oíu al qui en Vós confia,/ Sant Magí molt gloriós/ Xilografies central anònimes, text antic anònim revisat. L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dos gerros amb flors, orla vegetal  imprès a dues  tintes negra i vermell, 100 exemplars en paper offset, orla de color, numerats, núm. 40. En la sèrie de l’autor núm. 732. Edició patrocinada per la Il·ltre. Confraria de Sant Magí de Barcelona Impressor Ricard Vives i Sabaté de Vilanova i la Geltrú (Carpeta amb xilografies il·luminades a mà, text i dibuixos per Josep Camins i Freixas)
 • Goigs en lloança de Sant Magí de la Brufaganya. 1973/ Puix miracles cada dia/el Senyor obra per Vós:/ Oíu al qui en Vós confia,/ Sant Magí molt gloriós/ Xilografies central anònimes, text antic anònim revisat. L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dos gerros amb flors, orla vegetal  imprès a dues  tintes negra i vermell, 100 exemplars en paper offset, orla de color, numerats, núm. 40. En la sèrie de l’autor núm. 733. Edició patrocinada per la Il·ltre. Confraria de Sant Magí de Barcelona Impressor Ricard Vives i Sabaté de Vilanova i la Geltrú (Carpeta amb xilografies il·luminades a mà, text i dibuixos per Josep Camins i Freixas)
 • Goigs en lloança de Sant Magí de la Brufaganya. 1973/ Puix miracles cada dia/el Senyor obra per Vós:/ Oíu al qui en Vós confia,/ Sant Magí molt gloriós/ Xilografies central anònimes, text antic anònim revisat. L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dos gerros amb flors, orla vegetal  imprès a dues  tintes negra i vermell, 100 exemplars en paper offset, orla de color, numerats, núm. 40. En la sèrie de l’autor núm. 734. Edició patrocinada per la Il·ltre. Confraria de Sant Magí de Barcelona Impressor Ricard Vives i Sabaté de Vilanova i la Geltrú (Carpeta amb xilografies il·luminades a mà, text i dibuixos per Josep Camins i Freixas)
 • Goigs en lloança de Sant Magí de la Brufaganya. 1973/ Puix miracles cada dia/el Senyor obra per Vós:/ Oíu al qui en Vós confia,/ Sant Magí molt gloriós/ Xilografies central anònimes, text antic anònim revisat. L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dos gerros amb flors, orla vegetal  imprès a dues  tintes negra i vermell, 100 exemplars en paper offset, orla de color, numerats, núm. 40. En la sèrie de l’autor núm. 735. Edició patrocinada per la Il·ltre. Confraria de Sant Magí de Barcelona Impressor Ricard Vives i Sabaté de Vilanova i la Geltrú (Carpeta amb xilografies il·luminades a mà, text i dibuixos per Josep Camins i Freixas)
 • Goigs en lloança de Sant Magí de la Brufaganya. 1973/ Puix miracles cada dia/el Senyor obra per Vós:/ Oíu al qui en Vós confia,/ Sant Magí molt gloriós/ Xilografies central anònimes, text antic anònim revisat. L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dos gerros amb flors, orla vegetal  imprès a dues  tintes negra i vermell, 100 exemplars en paper offset, orla de color, numerats, núm. 40. En la sèrie de l’autor núm. 736. Edició patrocinada per la Il·ltre. Confraria de Sant Magí de Barcelona Impressor Ricard Vives i Sabaté de Vilanova i la Geltrú (Carpeta amb xilografies il·luminades a mà, text i dibuixos per Josep Camins i Freixas)
 • Goigs en lloança de Sant Magí de la Brufaganya. 1973/ Puix miracles cada dia/el Senyor obra per Vós:/ Oíu al qui en Vós confia,/ Sant Magí molt gloriós/ Xilografies central anònimes, text antic anònim revisat. L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dos gerros amb flors, orla vegetal  imprès a dues  tintes negra i vermell, 100 exemplars en paper offset, orla de color, numerats, núm. 40. En la sèrie de l’autor núm. 737. Edició patrocinada per la Il·ltre. Confraria de Sant Magí de Barcelona Impressor Ricard Vives i Sabaté de Vilanova i la Geltrú (Carpeta amb xilografies il·luminades a mà, text i dibuixos per Josep Camins i Freixas)
 • Goigs en lloança de Sant Magí de la Brufaganya. 1973/ Puix miracles cada dia/el Senyor obra per Vós:/ Oíu al qui en Vós confia,/ Sant Magí molt gloriós/ Xilografies central anònimes, text antic anònim revisat. L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dos gerros amb flors, orla vegetal  imprès a dues  tintes negra i vermell, 100 exemplars en paper offset, orla de color, numerats, núm. 40. En la sèrie de l’autor núm. 738. Edició patrocinada per la Il·ltre. Confraria de Sant Magí de Barcelona Impressor Ricard Vives i Sabaté de Vilanova i la Geltrú (Carpeta amb xilografies il·luminades a mà, text i dibuixos per Josep Camins i Freixas)
 • Goigs en lloança de Sant Magí de la Brufaganya. 1973/ Puix miracles cada dia/el Senyor obra per Vós:/ Oíu al qui en Vós confia,/ Sant Magí molt gloriós/ Xilografies central anònimes, text antic anònim revisat. L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dos gerros amb flors, orla vegetal  imprès a dues  tintes negra i vermell, 100 exemplars en paper offset, orla de color, numerats, núm. 40. En la sèrie de l’autor núm. 739. Edició patrocinada per la Il·ltre. Confraria de Sant Magí de Barcelona Impressor Ricard Vives i Sabaté de Vilanova i la Geltrú (Carpeta amb xilografies il·luminades a mà, text i dibuixos per Josep Camins i Freixas)
 • Goigs en lloança de Sant Magí de la Brufaganya. 1973/ Puix miracles cada dia/el Senyor obra per Vós:/ Oíu al qui en Vós confia,/ Sant Magí molt gloriós/ Xilografies central anònimes, text antic anònim revisat. L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dos gerros amb flors, orla vegetal  imprès a dues  tintes negra i vermell, 100 exemplars en paper offset, orla de color, numerats, núm. 40. En la sèrie de l’autor núm. 740. Edició patrocinada per la Il·ltre. Confraria de Sant Magí de Barcelona Impressor Ricard Vives i Sabaté de Vilanova i la Geltrú (Carpeta amb xilografies il·luminades a mà, text i dibuixos per Josep Camins i Freixas)
 • Goigs en lloança de Sant Magí de la Brufaganya. 1973/ Puix miracles cada dia/el Senyor obra per Vós:/ Oíu al qui en Vós confia,/ Sant Magí molt gloriós/ Xilografia central R. Vives i Sabaté, text antic anònim revisat. L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dos gerros amb flors, orla vegetal  imprès a dues  tintes negra i vermell, 100 exemplars en paper offset, orla de color, numerats, núm. 40. En la sèrie de l’autor núm. 741. Edició patrocinada per la Il·ltre. Confraria de Sant Magí de Barcelona Impressor Ricard Vives i Sabaté de Vilanova i la Geltrú (Carpeta amb xilografies il·luminades a mà, text i dibuixos per Josep Camins i Freixas)
 • Goigs en lloança de Sant Magí de la Brufaganya. 1973/ Puix miracles cada dia/el Senyor obra per Vós:/ Oíu al qui en Vós confia,/ Sant Magí molt gloriós/ Xilografia central R. Vives i Sabaté, text antic anònim revisat. L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dos gerros amb flors, orla vegetal  imprès a dues  tintes negra i vermell, 100 exemplars en paper offset, orla de color, numerats, núm. 40. En la sèrie de l’autor núm. 742. Edició patrocinada per la Il·ltre. Confraria de Sant Magí de Barcelona Impressor Ricard Vives i Sabaté de Vilanova i la Geltrú (Carpeta amb xilografies il·luminades a mà, text i dibuixos per Josep Camins i Freixas)
 • Goigs en lloança de Sant Magí de la Brufaganya. 1973/ Puix miracles cada dia/el Senyor obra per Vós:/ Oíu al qui en Vós confia,/ Sant Magí molt gloriós/ Xilografia central anònima, text antic anònim revisat. L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dos gerros amb flors, orla vegetal  imprès a dues  tintes negra i vermell, 100 exemplars en paper offset, orla de color, numerats, núm. 61. En la sèrie de l’autor núm. 743. Edició patrocinada pel Santuari de Sant Magí de la Brufaganya Impressor Ricard Vives i Sabaté de Vilanova i la Geltrú (Carpeta amb xilografies il·luminades a mà, text i dibuixos per Mn. Vicent Morera i Bori, Prev.)
 • Goigs en lloança de Sant Magí de la Brufaganya. 1973/ Puix miracles cada dia/el Senyor obra per Vós:/ Oíu al qui en Vós confia,/ Sant Magí molt gloriós/ Xilografia central anònima, text antic anònim revisat. L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dos gerros amb flors, orla vegetal  imprès a dues  tintes negra i vermell, 100 exemplars en paper offset, orla de color, numerats, núm. 61. En la sèrie de l’autor núm. 744. Edició patrocinada pel Santuari de Sant Magí de la Brufaganya Impressor Ricard Vives i Sabaté de Vilanova i la Geltrú (Carpeta amb xilografies il·luminades a mà, text i dibuixos per Mn. Vicent Morera i Bori, Prev.)
 • Goigs en lloança de Sant Magí de la Brufaganya. 1973/ Puix miracles cada dia/el Senyor obra per Vós:/ Oíu al qui en Vós confia,/ Sant Magí molt gloriós/ Xilografia central anònima, text antic anònim revisat. L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dos gerros amb flors, orla vegetal  imprès a dues  tintes negra i vermell, 100 exemplars en paper offset, orla de color, numerats, núm. 61. En la sèrie de l’autor núm. 745. Edició patrocinada pel Santuari de Sant Magí de la Brufaganya Impressor Ricard Vives i Sabaté de Vilanova i la Geltrú (Carpeta amb xilografies il·luminades a mà, text i dibuixos per Mn. Vicent Morera i Bori, Prev.)
 • Goigs en lloança de Sant Magí de la Brufaganya. 1973/ Puix miracles cada dia/el Senyor obra per Vós:/ Oíu al qui en Vós confia,/ Sant Magí molt gloriós/ Xilografia central anònima, text antic anònim revisat. L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dos gerros amb flors, orla vegetal  imprès a dues  tintes negra i vermell, 100 exemplars en paper offset, orla de color, numerats, núm. 61. En la sèrie de l’autor núm. 746. Edició patrocinada pel Santuari de Sant Magí de la Brufaganya Impressor Ricard Vives i Sabaté de Vilanova i la Geltrú (Carpeta amb xilografies il·luminades a mà, text i dibuixos per Mn. Vicent Morera i Bori, Prev.)
 • Goigs en lloança de Sant Magí de la Brufaganya. 1973/ Puix miracles cada dia/el Senyor obra per Vós:/ Oíu al qui en Vós confia,/ Sant Magí molt gloriós/ Xilografia central anònima, text antic anònim revisat. L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dos gerros amb flors, orla vegetal  imprès a dues  tintes negra i vermell, 100 exemplars en paper offset, orla de color, numerats, núm. 61. En la sèrie de l’autor núm. 747. Edició patrocinada pel Santuari de Sant Magí de la Brufaganya Impressor Ricard Vives i Sabaté de Vilanova i la Geltrú (Carpeta amb xilografies il·luminades a mà, text i dibuixos per Mn. Vicent Morera i Bori, Prev.)
 • Goigs en lloança de Sant Magí de la Brufaganya. 1973/ Puix miracles cada dia/el Senyor obra per Vós:/ Oíu al qui en Vós confia,/ Sant Magí molt gloriós/ Xilografia central anònima, text antic anònim revisat. L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dos gerros amb flors, orla vegetal  imprès a dues  tintes negra i vermell, 100 exemplars en paper offset, orla de color, numerats, núm. 61. En la sèrie de l’autor núm. 748. Edició patrocinada pel Santuari de Sant Magí de la Brufaganya Impressor Ricard Vives i Sabaté de Vilanova i la Geltrú (Carpeta amb xilografies il·luminades a mà, text i dibuixos per Mn. Vicent Morera i Bori, Prev.)
 • Goigs en lloança de Sant Magí de la Brufaganya. 1973/ Puix miracles cada dia/el Senyor obra per Vós:/ Oíu al qui en Vós confia,/ Sant Magí molt gloriós/ Xilografia central anònima, text antic anònim revisat. L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dos gerros amb flors, orla vegetal  imprès a dues  tintes negra i vermell, 100 exemplars en paper offset, orla de color, numerats, núm. 61. En la sèrie de l’autor núm. 749. Edició patrocinada pel Santuari de Sant Magí de la Brufaganya Impressor Ricard Vives i Sabaté de Vilanova i la Geltrú (Carpeta amb xilografies il·luminades a mà, text i dibuixos per Mn. Vicent Morera i Bori, Prev.)
 • Goigs en lloança de Sant Magí de la Brufaganya. 1973/ Puix miracles cada dia/el Senyor obra per Vós:/ Oíu al qui en Vós confia,/ Sant Magí molt gloriós/ Xilografia central per Ferrer, text antic anònim revisat. L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dos gerros amb flors, orla vegetal  imprès a dues  tintes negra i vermell, 100 exemplars en paper offset, orla de color, numerats, núm. 61. En la sèrie de l’autor núm. 750. Edició patrocinada pel Santuari de Sant Magí de la Brufaganya Impressor Ricard Vives i Sabaté de Vilanova i la Geltrú (Carpeta amb xilografies il·luminades a mà, text i dibuixos per Mn. Vicent Morera i Bori, Prev.)
 • Goigs en lloança de Sant Magí de la Brufaganya. 1973/ Puix miracles cada dia/el Senyor obra per Vós:/ Oíu al qui en Vós confia,/ Sant Magí molt gloriós/ Xilografia central anònima, text antic anònim revisat. L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dos gerros amb flors, orla vegetal  imprès a dues  tintes negra i vermell, 100 exemplars en paper offset, orla de color, numerats, núm. 61. En la sèrie de l’autor núm. 751. Edició patrocinada pel Santuari de Sant Magí de la Brufaganya Impressor Ricard Vives i Sabaté de Vilanova i la Geltrú (Carpeta amb xilografies il·luminades a mà, text i dibuixos per Mn. Vicent Morera i Bori, Prev.)
 • Goigs en lloança de Sant Magí de la Brufaganya. 1973/ Puix miracles cada dia/el Senyor obra per Vós:/ Oíu al qui en Vós confia,/ Sant Magí molt gloriós/ Xilografia central anònima, text antic anònim revisat. L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dos gerros amb flors, orla vegetal  imprès a dues  tintes negra i vermell, 100 exemplars en paper offset, orla de color, numerats, núm. 61. En la sèrie de l’autor núm. 752. Edició patrocinada pel Santuari de Sant Magí de la Brufaganya Impressor Ricard Vives i Sabaté de Vilanova i la Geltrú (Carpeta amb xilografies il·luminades a mà, text i dibuixos per Mn. Vicent Morera i Bori, Prev.)
 • Goigs en lloança de Sant Magí de la Brufaganya. 1973/ Puix miracles cada dia/el Senyor obra per Vós:/ Oíu al qui en Vós confia,/ Sant Magí molt gloriós/ Xilografia central anònima, text antic anònim revisat. L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dos gerros amb flors, orla vegetal  imprès a dues  tintes negra i vermell, 100 exemplars en paper offset, orla de color, numerats, núm. 61. En la sèrie de l’autor núm. 753. Edició patrocinada pel Santuari de Sant Magí de la Brufaganya Impressor Ricard Vives i Sabaté de Vilanova i la Geltrú (Carpeta amb xilografies il·luminades a mà, text i dibuixos per Mn. Vicent Morera i Bori, Prev.)
 • Goigs en lloança de Sant Magí de la Brufaganya. 1973/ Puix miracles cada dia/el Senyor obra per Vós:/ Oíu al qui en Vós confia,/ Sant Magí molt gloriós/ Xilografia central anònima, text antic anònim revisat. L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dos gerros amb flors, orla vegetal  imprès a dues  tintes negra i vermell, 100 exemplars en paper offset, orla de color, numerats, núm. 61. En la sèrie de l’autor núm. 754. Edició patrocinada pel Santuari de Sant Magí de la Brufaganya Impressor Ricard Vives i Sabaté de Vilanova i la Geltrú (Carpeta amb xilografies il·luminades a mà, text i dibuixos per Mn. Vicent Morera i Bori, Prev.) 
 • Goigs en lloança de Sant Magí de la Brufaganya. 1973/ Puix miracles cada dia/el Senyor obra per Vós:/ Oíu al qui en Vós confia,/ Sant Magí molt gloriós/ Xilografia central anònima, text antic anònim revisat. L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dos gerros amb flors, orla vegetal  imprès a dues  tintes negra i vermell, 100 exemplars en paper offset, orla de color, numerats, núm. 61. En la sèrie de l’autor núm. 755. Edició patrocinada pel Santuari de Sant Magí de la Brufaganya Impressor Ricard Vives i Sabaté de Vilanova i la Geltrú (Carpeta amb xilografies il·luminades a mà, text i dibuixos per Mn. Vicent Morera i Bori, Prev.)
 • Goigs en lloança de Sant Magí de la Brufaganya. 1973/ Puix miracles cada dia/el Senyor obra per Vós:/ Oíu al qui en Vós confia,/ Sant Magí molt gloriós/ Xilografia R. Vives, text antic anònim revisat. L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dos gerros amb flors, orla vegetal  imprès a dues  tintes negra i vermell, 100 exemplars en paper offset, orla de color, numerats, núm. 61. En la sèrie de l’autor núm. 756. Edició patrocinada pel Santuari de Sant Magí de la Brufaganya Impressor Ricard Vives i Sabaté de Vilanova i la Geltrú (Carpeta amb xilografies il·luminades a mà, text i dibuixos per Mn. Vicent Morera i Bori, Prev.)
 • Goigs en lloança de Sant Magí de la Brufaganya. 1973/ Puix miracles cada dia/el Senyor obra per Vós:/ Oíu al qui en Vós confia,/ Sant Magí molt gloriós/ Xilografia R. Vives, text antic anònim revisat. L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dos gerros amb flors, orla vegetal  imprès a dues  tintes negra i vermell, 100 exemplars en paper offset, orla de color, numerats, núm. 61. En la sèrie de l’autor núm. 757. Edició patrocinada pel Santuari de Sant Magí de la Brufaganya Impressor Ricard Vives i Sabaté de Vilanova i la Geltrú (Carpeta amb xilografies il·luminades a mà, text i dibuixos per Mn. Vicent Morera i Bori, Prev.)
 • Goigs en llaor de Sant Miquel Arcàngel, venerat en la seva ermita de la muntanya de “Montclar” Parròquia de Pontils (Tarragona) / Puix Déu té tan exalçada/ vostra protecció en el cel, / Protegiu eixa encontrada/ gran Arcàngel Sant Miquel./orla geomètrica, Imprès a una tinta color negra. 31x22 cm
 • Goigs en lloança de Sant Miquel Arcàngel editats com a record de  la restauració de l’ermita de la muntanya de Montclar, on es venera la imatge, terme de la Parròquia de Pontils (Tarragona). 8 de maig del 1975 / Puix Déu té tan exalçada/ vostra protecció en el cel, / Protegiu eixa encontrada/ gran Arcàngel Sant Miquel. Orla geomètrica, Lletra: Xavier Mª Plassa, Pvre. Amb partitura, Música: Albert Flotats, Imprès a dues tintes color negra i vermell, A.G. Marcet – Terrassa 34x24 cm
 • Goigs del gloriós martyr Sant Mur los quals se cantan en la sua Capella de la ermita de la Bovera de la parròquia  de Guimerà / Puig que allà en la glòria santa/ tant poder heu alcansat;/ Sieu Sant Mus Advocat/ al devot que aquí us canta/ Gravat, L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dos gerros sense flors, text a dues columnes, sense peu d’impremta 33x24 cm (carpeta núm. 276 “Goigs de la Vall del Corb” núm. VII Col·lecció Torrell de Reus (1.121) Fundació d’Història i Art Roger de Belfort, imprès a Altés SL Barcelona)
 • Goigs de Sant Pere Apòstol Patró de la Parroquia de Savella del Comtat Bisbat de Vich. / Puix goseu allà en l’altura / glòria eterna en bell esclat;/ conserveu-nos la Fé pura/ Princep de l’Apostolat/ Gravat, L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dues gerres florals, text a tres columnes, corondells, amb partitura, lletra de Mossèn Andreu Balcells, prev. Música del mestre Antoni Pérez Moya, partitura, orla, sense peu d’impremta 33x24 cm (carpeta núm. 276 “Goigs de la Vall del Corb” núm. XIX Col·lecció Torrell de Reus (1.133) Fundació d’Història i Art Roger de Belfort, imprès a Altés SL Barcelona)
 • Goigs a Sant Pere Claver confessor fill de Verdú / Puix lo cel vos ha enviat/ com un altre Xavier. / Gloriós Pere Claver,/ dau-nos vostra caritat/ Gravat ovalat. Orn. Dues cistelles florals, text a tres columnes, corondell, orla. 33x24 cm (carpeta núm. 276 “Goigs de la Vall del Corb” núm. XXVII Col·lecció Torrell de Reus (1.14I) Fundació d’Història i Art Roger de Belfort, imprès a Altés SL Barcelona)
 • Goigs a Sant Ramon Nonat que es canten a la seva capella de “Coma de Llop” Xalests Martí d’Albió, prop del Balneari de Vallfogona de Riucorb Arquebisbat de Tarragona, que canten la iglésia parroquial de Albió Bisbat de Vich / Catalunya beneïda/ sota tan daurat mantell/ cantarem la santa vida/ de Ramon fill de Portell/ Gravat amb llegenda; Ramon Nonat L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge dos gerros amb flors, text a tres columnes, sense peu d’impremta 33x24 cm (carpeta núm. 276 “Goigs de la Vall del Corb” núm. II Col·lecció Torrell de Reus (1.116) Fundació d’Història i Art Roger de Belfort, imprès a Altés SL Barcelona)
 • Goigs y Alabansas del Glorios Pare y Senyor Sant Ramon de Penyafort que canta la sua Confraria Fundada en la Iglesia Parroqial de Santa Maria de la Vila de Verdú  / Puix que de un notable amór/ Verdú os dona clar senyal: / donaunos Ramon favor/ en tot, y qualsevol mal/ Gravat. Lleg: Aethereus S. Ramon Orn. Dos àngels, text a tres columnes, corondell, orla: cadena, Cervera: En la Imprenta de J. Casanovas, Carrér  major. 33x24 cm (carpeta núm. 276 “Goigs de la Vall del Corb” núm. XXVI Col·lecció Torrell de Reus (1.140) Fundació d’Història i Art Roger de Belfort, imprès a Altés SL Barcelona)
 • Goigs del gloriós Sant Roch que’s venera a Ciutadilla. / Puig viu y mort por la pesta/ sou sant Roch     remey provat,/ en los demes mals y pesta siaunos sempre advocat/ Gravat, text a tres columnes, corondell, impremta “La Catalana” de E. Castells, Valls 33x24 cm (carpeta núm. 276 “Goigs de la Vall del Corb” núm. IV Col·lecció Torrell de Reus (1.118) Fundació d’Història i Art Roger de Belfort, imprès a Altés SL Barcelona)
 • Goigs de Sant Sebastià, màrtir Patró de Guimerà, Arquebisbat de Tarrragona. / Si el martiri us conferia / el poder de llescar el Pa:/ Nodriu-nos d’Eucaristía,/ Cavaller de l’Alegría/ i Patró de Guimerà./ Gravat, llegenda: S. Sebastià. L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge tipogràfic, text a tres columnes, corondells, amb partitura, lletra de Mn. Muntanyola, prev. Música de J. Vidal Roda  sense peu d’impremta 33x24 cm (carpeta núm. 276 “Goigs de la Vall del Corb” núm. VIII Col·lecció Torrell de Reus (1.122) Fundació d’Història i Art Roger de Belfort, imprès a Altés SL Barcelona)
 • Goigs en llaor del Gloriós Mártir Sant Vicens venerat en la parròquia d’Aguiló /Puig amb afecte immens/ a Aguiló sou venerat,/ siau-nos sempre advocat,/ gloriós Màrtir Sant Vicens/ boix antic, orla vegetal, imprès a una tinta color negra, Vich: Imp. Ausetana

IV ALTRES GOIGS

 • Himne a la Mare  de Déu del Patrocini de Cornudella de l’Arquebisbat de Tarragona (El Priorat) / Cornudella s’il·lumini/ amb el Sol eixit de Vós./ Senyora del Patrocini/ refugi dels pecadors/ Gravat Imatge gòtica en pedra policromada de metre i mig d’alçada pertanyent al segle XII o XIII Xilografia: A. Gelabert al dors partitura. Lletra de Mn. Ramon Muntanyola Llorach, prev. (1917-1973) Música de Mn. Enric Juncosa Panadès, prev., organista de la Catedral de Tarragona Transcripció musical per Mn. Josep Benet Marimon, prev. Altés S.L., Barcelona – coll. Torrell de Reus (650) 33,5x22,5 cm
  Aquest Himne a la Mare de Déu del Patrocini, de Cornudella, fou compost amb motiu de la solemne coronació de laseva venerable imatge, esdevinguda l’11 d’agost de 1957, essent arxiprest de Cornudella Mn. Josep Mª Franquet Montané. Ha dut a terme aquesta primera edició l’arxiprest Mn. Jaume Magriñà Costas a mitjan febrer de 1974.
 • Goigs a llaor del Santíssim Misteri de Sant Joan de les Abadesses. / Oh Crist que el Sant Sagrament/ per set segles heu guardat!/ Siau per sempre alabat, Santíssim Misteri. Amén,/ Gravat, boix del segle XVIII Orla tipogràfica, corondells, tres columnes, al dors text i partitura 1978 - Impremta Boronal de Sant Joan de les Abadesses. 32x21 cm
 • El Riu Corb (canço segarrenca) / Del bell cim de les muntanyes/ de Segarra tot baixant, / quines corbes més estranyes/ que fa el riu saltironant/ Gravat rodo, lleg: Associaió d’Amics de Vallfogona Vall del corb, text a tres columnes, orla. Lletra de Mn. Ramon Bergadà, pre
 • v. Música de S. Brunet i Recasens, partitura. 33x24 cm (carpeta núm. 276 “Goigs de la Vall del Corb” núm. XXVIII Col·leció Torrell de Reus (1.142) Fundació d’Història i Art Roger de Belfort, imprès a Altés SL Barcelona)
 • Goig en lloança del Beat Marià mullerat Soldevila, Màrtir de Jesucrist / Per la fe sempre novella/ que amb la vida heu confessat:/ Refulgiu om una estrella/ Marià amic benaurat/ Lletra de Mn. Joan Roig i Montserrat/ Música: Mons. Valentí Miserachs i Grau, Tarragona març 2019, Gogistes Tarragonins, Impremta Roig Campos (Mallorca)

© ramon orga 1995-2022 -  actualitzat dissabte 27 d'agost 2022