CATALOGACIÓ

L'ordre d'una col·lecció de Goigs té com a objectiu facilitar la recerca dels exemplars. Per tant, el criteri que ha de servir com a base de l'ordre ha d'estar en funció de les previsibles consultes que s'hi hagin de fer. Les demandes que més freqüentment es fan són de dues classes. Per un costat, recerques basades en les advocacions. Per un altre cantó, hi ha recerques basades en les poblacions. Ordenar la col·lecció de Goigs amb un d'aquests dos criteris ens sembla el més assenyalat. Nosaltres vam optar pel primer, és a dir, tenint en compte les advocacions a que fan referencia cada Goigs. Així vam establir quatre blocs: I Goigs dedicats a Crist, I I Goigs dedicats a la Mare de Déu, I I Goigs dedicats als sants, IV Altres Goigs |.

Un primer element que calia recollir era el títol, transcrivint-lo íntegrament, respectant-ne l'ortografia. Pensem també que cal transcriure la primera estrofa o "entrada".
Respecte a la imatge que il·lustra les edicions de Goigs, cal especificar amb quina tècnica és reproduïda (boix antic, dibuix, fotografia ...). L'ornament que apareix a banda i banda de la imatge caldrà descriure'l. Per exemple: dos gerros amb flors; dos testos amb flors; motius geomètrics, etc. Un altre element que convindrà no oblidar és l'orla. Si és possible direm de quins motius esta formada (vegetals, tipogràfics, etc.).
El següent punt és la disposició del text i la música. Cal fer constar: les columnes en que esta distribuït el text, i si hi ha la música impresa. Les mides de la caixa tipogràfica (allò que esta imprès) també ens interessen. Si es coneixen els autors de lletra, música i il·lustracions, cal fer-los constar. El peu d'impremta és un element imprescindible a l'hora de la catalogació. Cal transcriure'l tal com el trobem a l'original. Per fi, anotarem en un apartat de notes tot un seguit d'observacions que fan referencia a l'edició: si es tracta d'un facsímil; si esta imprès en una tinta altra que la negra; si el paper no és corrent; si forma part d'una publicació, etc.

I GOIGS DEDICATS A CRIST
Organitzats en aquestes tres divisions: Vida de Crist (Nadal, Infància, Nom de Jesús, Sagrada Família, Circumcisió, Transfiguració, etc.). Imatges de Crist a la Creu (ordenades per poblacions). Devocions de Crist (Bon Pastor, Crist Rei, Sagrat Cor, Salvador).

II GOIGS DEDICATS A LA MARE DE DÉU
Ordenats alfabèticament per l'advocació. per exemple: AJUDA, Mare de Déu de l'  ANGELS, Mare de Déu dels - ASSUMPCIO DE LA MARE DE DÉU - BON VIATGE, Mare de Déu del ...Hi poden haver Goigs marians que no tinguin cap advocació concreta. Aquests els entraríem per MARIA, Santa.

III GOIGS DEDICATS ALS SANTS
Ordenats alfabèticament. Exemple: ANTONI ABAT - AUGUST - BARBARA - CEBRIA ....

IV ALTRES GOIGS
Organitzats  quatre divisions. Primer els Goigs religiosos que no s'inclouen en els apartats que hem vist fins ara. Seria el cas, per exemple, de: ANIMES DEL PURGATORI BRAÇ DE SANTA TECLA - LLUM, Miraculosa - SAGRAMENT, Santíssim - TRINITAT, Santíssima, etc.
Després hi ha una secció amb Goigs polítics (pamfletaris, propagandístics, etc.) A continuació vénen els humorístics (encara que prenguin un tema religiós) com és ara els Goigs dedicats a NOE, els de la SOMERA, etc. Per fi, dintre del quart bloc, hi ha els Goigs profans, que no són ni polítics ni humorístics, i que seria el cas dels Goigs dedicats a ISABEL BESORA - JACINT VERDAGUER. (Amadeu Pons)

 
© Ramon Orga 1999 - 2022 actualitzat dissabte 27 d'agost 2022