Arbre geneal˛gic del cognom Orga

Treball realitzat per Valentí Gual Vilà, Doctor en Història i Professor TItular de Història Moderna de la Universitat de Barcelona. Rocafort de Queralt, a 2 d'abril de 1996

Abreviatures:

SP: Santa Perpétua de Gaiá

SCQ: Santa Coloma de Queralt
=: matrimoni
b.: batejat/a
alb: albat
fdí: fadrí
C.M. capítulos matrimoniales.

Transcripció:

Vui a 4 de desembre 1611 foren acabades les tres monestacions sobre lo matrimoni faedor de una part ab Pere de Horga del regne de Fransa del loch de Lui bisbat de Tarba fill de Joan de Horga y de sa muler Maria diffunts ab Caterina donsella filla de Andreu Clarassó difunt del loch de Sta. Perpetua y de Angela sa muller vivint de part altra y no trobantse ningun impediment per a que dit matrimoni no dega tenir son degut effecte son estats espossats ab lisensia de mon señor Illm. don Joan Vich per mi Rafel Saua rector de Sta. Perpetua vui a 18 de desembre 1611, prengeren benedictio los sobredit en la iglessia de Sta. Perpetua vui a 16 de gener 1612

18/12/1611

- Pere de (H) orga, del regne de França, del lloc d'Hui, bisbat de Tarba, fill de Joan i de Maria, difunts. -Caterina Clarasó, donzella, filla d'Andreu i d'Àngela, vius, de Santa Perpètua. (=SP)

JOAN b.14.11.1612 = Caterina Mestre
Magdalena b.19.10.1614 = Joan Requesens
Caterina b.14.02.1616 = Antoni Roig
Maria b.26.08.1618
Pere Pau b.16.02.1621 = Maria Gual
Coloma Paula b.14.05.1624
Isidre Domènec b.28.05.1628 fadrí14.01.1648
Pere de (H) orga va morir el 14.03.1630.
Caterina Clarasó el 05.11.1629.
09/05/1633
- Joan Orga Clarasó, pagès, fill de Pere i de Caterina, difunts. (=SP) - Caterina Mestre, donzella, filla de Jaume i de Caterina, vius, de Cabra.
Caterina Margarida Magdalena b.10.09.1634
Pere Jerònim Pau b.05.10.1636 = Isabel Palau Susanna Paula b.13.01.1639
Joan Pau Miquel b.30.09.1640
Jaume Joan Josep b.26.10.1642 alb.29.06.1645
Maria Magdalena Gregòria b.14.03.1645 = Joan Boada
Anna Magdalena b.07.02.1647 = Magí Gibert Maria Paula b.24.02.1649
Antoni Joan Francesc b.03.05.1651
ANDREU Joan b.21.04.1653 = Josepa Palau Damià
Joan Sebastià b.14.04.1655 alb.04.09.1655
Eugènia Josepa b.21.03.1658
Joan Orga Clarasó morí l'11.07.1696.
Caterina Mestre el 08.03.1682.
20/05/1680
- Andreu Orga Mestre, fadrí, fill de Joan i de Caterina. (=SP) -Josepa Palau Grau, donzella, filla de Josep i de Simona, de Sudanell (bisbat de Lleida).
Felip Andreu Joan b.14.10.1683 alb.02.09.1685
Rafela Teresa Raimunda b.15.04.1686
Maria Josepa Isabel b.03.11.1688 Josep Martí Felip b.13.11.1689
JERONI Josep Francesc b.04.10.1693 = Maria Àngela Canaleta
Maria Anna Antònia Teresa b.14.06.1696
Jacint Miquel Francesc b.24.08.1700
Magdalena Antònia Raimunda b.17.06.1703
Joan Ventura b.31.01.1706 fadrí14.11.1782
Andreu Orga Mestre era conegut com "de baix".
Josepa Palau Grau. va morir el 26.04.1755.
- Jeroni Orga Palau, fill d'Andreu i de Josepa. - Maria Àngela Canaleta
Jacint = Maria Civit Fabregat
Francesc ò.02.12.1799 = Maria Mestre Bargalló
Josepa b.circa 1734 alb.21.03.1779 (45 a.)
ANTON = Teresa Armajach Llorach Pau fadrí19.10.1769aria = Francesc Bonet Messegue
Jeroni Orga Palau morí el 20.08.1768. "Nota com lo hereu del deffunt no volgué enterrar al cadaver de son pare fins passats dos dias; quant jo Anton Savall Rr. li digué que no fes tal disbarat, que ab lo calor excessiu los trauria de casa el fortor; y aixi fou que a la mitja nit del segon dia hagueren de fugir tots de casa; y ab tot los pobres que lo tragueren ab olis de ginebra, ruda y donsell quedaren sens color y casi sens sentits, per lo que volen passar el cadaver per la Iglesia no ho volguí jo dit Rr. per no causar una pestilencia als pobres que assistian y lo enterrá ans dels officis el Rv. Mariano Soler, Rr. de Pontils, carregat de zel y charitat, pero el bon rector també perdé el color".
22/11/1774
 
- Anton Orga Canaleta, fadrí, pagès, de SP, fill de Jeroni i de Maria (=SP) Àngela, difunts, de Santa Perpètua. - Teresa Armajach Llorach, donzella, filla de Salvador i de Teresa, vius, de Santa Perpètua.
Maria Teresa Josepa b.22.09.1775 = Jaume. Amatller Pons
Maria Susanna Teresa b.22.05.1778 = Francesc Vidal Sanahuja
Maria Àngela Susanna Josepa. b.29.07.1781
MANUEL Magí Josep b.12.01.1785=Rosalia Casulleres/Teresa Clarasó
Caterina Magina Teresa b.30.04.1788 alb.19.10.1790
02/05/1810
 
- Manuel Orga Armajach, fadrí, pagès, fill d'Anton i de Teresa, vius. (=SP) -Rosalia Casulleres Arnabat, donzella de Vallespinosa, filla de Magí i de Magina, vius, de Vermellà.
Anton Josep Ramon b.26.06.1814 alb.15.10.1816 Rosalia Casulleres Arnabat va morir el 14.05.1817

03/01/1818
- Manuel Orga Armajach, vidu de Rosalia Casulleres, fill d'Anton i de Teresa. (=SP) -Teresa Clarasó Batet, donzella, filla de Ramon, de Montalegre, i Maria, de Valldeperes.
RAMON Magí Pau b.04.12.1821 = Magina Armajach Prats
Teresa Clarasó Batet morí el 23.09.1860.
22/01/1839
- Ramon Orga Clarasó, fadrí, fill de Manuel i de Teresa, vius.
(=SP) -Magina Armajach Prats, donzella, filla de Magí, de Santa Perpètua, i de Maria, de Santa Coloma de Queralt.
Magina Teresa Susanna b.04.04.1841 alb.14.09.1843
Teresa Maria Magina b.02.04.1843
Magina Francesca Maria b.28.11.1845
Joan Josep Magí b.24.11.1847
Francesc Joan Jaume b.19.02.1850 alb.20.03.1853
Josep Marià Jaume b.10.10.1852
Pau Josep Francesc b.01.01.1856
Magina Josepa Rafela b.23.10.1858 alb.11.11.1858
Magí Joan Marià b.01.02.1861 alb.19.07.1862
PERE Joan Manuel b.30.12.1865 = Rosa Orga Gual
Baptisme 1861. Ramon Orga Clarasó (a) "de casa lo Antonillo"
31/01/1886
- Pere Orga Armajach, fill de Ramon i de Magina. (C.M.) - Rosa Orga Gual, filla de Josep Orga Bartolí i de Josepa Gual Pontnou, veïns de Vallespinosa.
RAMON Josep Just b.08.08.1887 = Enriqueta Torrent Sierra
Josep Magí Manuel b.02.05.1890 = Maria Orga Solé Teresa
Maria Manuela b.29.12.1891 = Josep Forné Busquet
Anna Josepa Ramona b.04.11.1894 = Joan Forné Felip
Daniel Pau Joan b.28.05.1902
Pere Orga Armajach morí el 23.12.1944.
Rosa Orga Gual el 23.09.1926.
10/10/1912
- Ramon Orga Orga, fill de Pere i de Rosa. (=SCQ) - Enriqueta Torrent Sierra, filla d'Antoni Torrent Roset, de Sant Martí de Provençals, i d'Andrea Sierra, de Muel (Saragossa).
Rosa Andrea Josepa n.07.08.1913 = Ramon Oranias Vilanova
PERE Jaume Salvador n.01.10.1921 = Antònia Mestre Tarragó
Jaume Josep Francesc n.23.02.1926 = Anna M. Domingo Tarragó
Ramon Orga Orga morí el 11.06.1974
Enriqueta Torrent Sierra morí el 17.10.1976
Rosa Orga Torrent morí el 18.02.1992
Jaume Orga Torrent morí el 18.10.1992
Ant˛nia Mestre Tarragˇ morÝ el 30.10.2009
Pere Orga Torrent morí el 10.11.2014
 
 
03/04/1946
 
- Pere Orga Torrent, fill de Ramon i Enriqueta. (=SCQ) - Antònia Mestre Tarragó, filla de Josep Mestre Rabell i de Josepa Tarragó Palau, de Sant Gallard.
Maria Josefina Enriqueta Coloma n.19.04.1947 = Jaume Casas Orriach
RAMON Joan Josep n.01.05.1949 = Núria Esteve Batet
Jaume Joan Ramon n.02.01.1960 = Concepció Vidal Morera
Jaume Casas Orriach morí el 05.11.1997
01/05/1983
-Ramon Orga Mestre, fill de Pere i Antònia (=SCQ) -Núria Esteve Batet, filla de Marià de Vilafranca del Penedès i Trinitat de les Cases Noves de Ca'n Pardo. Sant Joan de Mediona
Ariadna n.27.06.1984= Mahmoud Ahmed Abdala de Kom Ombo - Egipte
PERE   n.21.02.1987
18/06/2007

- Ariadna Orga Esteve, filla de Ramon i Núria (= El Caire Egipte) - Mahmoud Ahmed Abdala fill de Ahmed i Khairia de Kom Ombo - Aswan Egipte

Nur  n.13.05.2012 Mahmoud Ahmed Abdala de Kom Ombo - Egipte
Salma   n.03.01.2017

ltima modificació 07 d'abril del 2017

| Tornar |