Postals de Lucien Roisin Besnard (Lucien  Eduard Roisin Besnard) París 1884 – Barcelona, 1943)

Lucien Roisin, nascut a Paris l’any 1884(*), Quant estava a Paris entre les seves amistats destacava la que mantenia amb els germans Lumière, inventors del cinema, precisament a ells els comprà la seva primera càmera fotogràfica, càmera que s’emportà a Barcelona i féu servir durant la seva carrera professional.
1910 / 1911, Roisin creà una nova col·lecció de postals, desplaçant-se per tot Catalunya i altres indrets,
En la Primera Guerra Mundial (1914-1918), moriren els seus germans, al 1918, poc abans d’acabar la guerra, els seus nebots, orfes, van venir a viure amb ell, com que no tenia fills els afillà.
Creà la Casa de la Postal a la Rambla de Santa Mònica a Barcelona, el negoci el portava el seu nebot mentre ell continuava fent fotografies, aquest establiment fou el primer en popularitzar els blocs de postal en forma d’acordió, tècnica que encara es fa servir avui.

Al tombant de segle hi havia a Barcelona, un xic més tard que a la resta d’Europa, un autèntic boom de col·leccionistes de postals i el 1901 es fundà una societat: la Sociedad Cartófila Española HISPANIA, amb la revista mensual España Cartófila. El seu primer president, Lluís Bartrina, fou un editor-fotògraf pioner que marcà el camí per a futurs editors de postals. Les seves primeres vistes de Barcelona impreses en fototípia a la casa Hauser y Menet (Madrid) i després les fototípies impreses a la casa Thomas (Barcelona) van influenciar de molt segur en la visió de negoci de Toldrà.

Aquest començà les activitats «postaleres» en el moment en què L. Bartrina deixava d’editar postals impreses amb la tècnica de la fototípia per dedicar-se al procés del Bromur.

El procés d’impressió de les postals era la fototípia, eren impressions monocromes (malgrat podien ser en tinta negra, verda i blava..), les lletres o peus d’impremta s’imprimien en tipografia i podia variar el color, les series en color eren fototípies amb tricromia.
El 16 de febrer del 1943 a l’edat de 58 anys, Roisin mor a Barcelona, on és enterrat al cementiri de Montjuic. Per coses de l’atzar l’arxiu de Roisin anà a parar a un drapaire que l’adquirí a la seva cunyada per 11.000 ptes., Luciana Roissin amb l’ajuda d’un amic el recuperà per 25.000 ptes., però aleshores quedà en mans d’un editorial amb el compromís d’editar una col•lecció de llibres fent servir les imatges, el projecte no prosperà perquè l’empresa hagué de tancar, però tingueren l’encert de fer donació d’una part important de l’arxiu Roisin a l‘Institut Fotogràfic de Catalunya , institució que depèn de la Diputació de Barcelona, i la resta a l’Arxiu Nacional de Catalunya a Sant Cugat del Vallès. (aquesta informació esta extreta de varies fonts. En l’article citat de Jaume Tarrés Pujol hi ha dades més  contrastades que en altres fonts poden ser no del tot fiables)

També hi ha dos blocs de postals un de 14 i l’altre de 15, totes numerades correlativament i 15 postals barrejades d’altres indrets, com Vallfogona de Riucorb i el Balneari, Montblanc i alguna del museu Maricel de Sitges que guardo perquè es veu a façana amb el balcó de ferro forjat procedent del castell de Santa Coloma de Queralt.

(*)Tarrés Pujol, Jaume Lucien Edouard Roisin Besnard. Aportacions a la biografia i l’estudi de la producció d’un editor de postals Revista Cartòfila desembre 2009 any XXVI núm. 30

L. Roisin, fotògraf ( Barcelona)

Àlbum de 14 vistes monocromes amb el text imprès en tipografia color vermell en la part superior o inferior de la imatge on hi figura el número de la sèrie, la descripció i a continuació l’autoria

Relació de postals de l’àlbum de 14 postals, a l’esquerra hi ha  la referència de l’arxiu

P00000 - BLOK - POSTAL Sta. Coloma de Queralt  L. ROISIN, foto BLOK 14 vistas Portada àlbum
P00002 - 1. Sta COLOMA DE QUERALT -  Vista parcial. L. Roisin, fot. Barcelona
P00141 - 2. Sta COLOMA DE QUERALT -  Iglesia L. Roisin, fot. Barcelona
P00005 - 3. Sta COLOMA DE QUERALT -  Plaza de la Iglesia L. Roisin, fot. Barcelona BLOK 14
P00350 - 4. Sta COLOMA DE QUERALT - Plaza Mayor L. Roisin, fot. Barcelona
P00148 - 5. Sta COLOMA DE QUERALT - Castillo de los Condes - Fachada principal L. Roisin, fot. Barcelona
P00009 - 6. Sta COLOMA DE QUERALT - Plaza Mayor -  Mercado L. Roisin, fot. Barcelona
P00351 - 7. Sta. COLOMA DE QUERALT - Portal de Santa Coloma  L. Roisin, fot.  Barcelona
P00010 - 8. Sta COLOMA DE QUERALT - Castillo del Conde de S. Coloma (Vi-rey de Cataluña) L. Roisin, fot. Barcelona
P00014 - 9. Sta COLOMA DE QUERALT - Calle Mayor L. Roisin, fot. Barcelona
P00016 - 10. Sta COLOMA DE QUERALT - Plaza de la Iglesia - Porticós L. Roisin, fot. Barcelona
P00017 - 11. Sta COLOMA DE QUERALT - Hospital L. Roisin, fot. Barcelona
P00018 - 12. Sta COLOMA DE QUERALT - Portal den Sanou L. Roisin, fot. Barcelona
P00142 - 13.  Sta COLOMA DE QUERALT Fuente pública L. Roisin, fot. Barcelona
P00019 - 14. Sta COLOMA DE QUERALT Lavaderos públicos  L. Roisin, fot. Barcelona

Àlbum de 15 vistes monocromes amb el text imprès en tipografia color vermell en la part superior o inferior de la imatge on hi figura el número de la sèrie i  la descripció, la descripció i a continuació l’autoria.

Relació de postals de l’àlbum de 15 postals, a l’esquerra hi ha  la referència de l’arxiu

P00349 - BLOK - POSTAL Sta. Coloma de Queralt  L. ROISIN, FOTOGRAFO - BARCELONA. 15 vistas Portada àlbum
P00003 - 1. Sta COLOMA DE QUERALT -  Iglesia L. Roisin, fot. - Barcelona
P00004 - 2. Sta COLOMA DE QUERALT Plaza de la Iglesia. L. Roisin, fot. - Barcelona
P00006 - 3. Sta COLOMA DE QUERALT Plaza Mayor - Mercado L. Roisin, fot. - Barcelona
P00007 - 4. Sta COLOMA DE QUERALT Portal de Sta. Coloma L. Roisin, fot. - Barcelona
P00352 - 5. Sta COLOMA DE QUERALT Castillo del Conde de S. Coloma (Vi-rey de Cataluña) L. Roisin, fot. Barcelona
P00353 - 6. Sta COLOMA DE QUERALT Plaza de la Iglesia - Porticós L. Roisin, fot. Barcelona
P00359 - 7. Sta COLOMA DE QUERALT - El Convento (Puerta romana) L. Roisin, fot. - Barcelona
P00011 - 8. Sta COLOMA DE QUERALT - Altar de alabastro de S. Lorenzo L. Roisin, fot. - Barcelona
P00012 - 9. Sta COLOMA DE QUERALT - Panteon de los condes L. Roisin, fot. Barcelona
P00354 - 10. Sta COLOMA DE QUERALT  Lavaderos públicos L. Roisin, fot. Barcelona
P00355 - 11. Sta COLOMA DE QUERALT Plaza Mayor L. Roisin, fot. - Barcelona
P00356 - 12. Sta COLOMA DE QUERALT - Muralla L. Roisin, fot. - Barcelona
P00357 - 13. Sta COLOMA DE QUERALT Vista General L. Roisin, fot. - Barcelona*
P00013 - 14 Sta COLOMA DE QUERALT Castillo del Conde de Sta Coloma L. Roisin, fot. - Barcelona
P00020 - 15 Sta COLOMA DE QUERALT Fuente publica L. Roisin, fot. – Barcelona

*En aquesta postal d’aquest àlbum, la descripció es al dors en negra.

Col·lecció de postals editada per “Asociación Arqueológica de la Villa de Santa Coloma de Queralt y su Comarca”  Aquesta edició local esta feta aprofitant el negatius de Roisin però impressionats en paper fotogràfic..

P00042 - 1 Sta. COLOMA DE QUERALT Vista general  L. Roisin. Foto EDICIONES: Asociación Arqueológica de la Villa de Santa Coloma de Queralt y su Comarca
P00510 - 2 Sta. COLOMA DE QUERALT Iglesia Arciprestal L. Roisin EDICIONES: Asociación Arqueológica de la Villa de Sta. Coloma de Queralt y su Comarca.
P00043 - 3 Sta. COLOMA DE QUERALT Plaza de la Iglesia desde el portal de San Antonio  L. Roisin. Foto EDICIONES: Asociación Arqueológica de la Villa de Santa Coloma de Queralt y su Comarca
P00044 - 4 Sta. COLOMA DE QUERALT Ex-Capilla de Sta. Magdalena y antiguo Hospital Hospital. L. Roisin - Foto. EDICIONES: Asociación Arqueológica de la Villa de Santa Coloma de Queralt y su Comarca
P00045 - 5 Sta. COLOMA DE QUERALT Portal Cervera. L. Roisin - Foto EDICIONES: Asociación Arqueológica de la Villa de Santa Coloma de Queralt y su Comarca
P00046 - 6 Sta. COLOMA DE QUERALT Fuente Monumental (Siglo XVII) y Cruz de les Canelles L. Roisin  Foto EDICIONES: Asociación Arqueológica de la Villa de Santa Coloma de Queralt y su Comarca
P00047 - 7 Sta. COLOMA DE QUERALT Fachada principal y Patio de Armas  L. Roisin - Foto EDICIONES: Asociación Arqueológica de la Villa de Santa Coloma de Queralt y su Comarca
P00048 - 8 Sta. COLOMA DE QUERALT Iglesia Parroquial - Retablo de S. Lorenzo (Siglo IV) L. Roisin - Foto EDICIONES: Asociación Arqueológica de la Villa de Santa Coloma de Queralt y su Comarca
P00052 - Sta. COLOMA DE QUERALT Portada de Sta. Maria de Belloch (Siglo XI)  L. Roisin. EDICIONES: Asociación Arqueológica de la Villa de Santa Coloma de Queralt y su Comarca*
P00049 - 10 Sta. COLOMA DE QUERALT Sta. Maria de Belloch - Sepulcro de los Sres. de Queralt (Siglo XIV)  L. Roisin- Foto EDICIONES: Asociación Arqueológica de la Villa de Santa Coloma de Queralt y su Comarca
P00050 - 11 Sta. COLOMA DE QUERALT Castillo de los Condes L. Roisin - Foto EDICIONES: Asociación Arqueológica de la Villa de Santa Coloma de Queralt y su Comarca
P00051 - 12 Sta. COLOMA DE QUERALT Castillo de Sta. Coloma  L. Roisin. EDICIONES: Asociación Arqueológica de la Villa de Santa Coloma de Queralt y su Comarca


* Aquesta postal no te número,  si la col·lecció es de 12 exemplars li correspon el núm. 9

La referència de  l’esquerra correspon a l’arxiu, en aquesta relació hi constaran les postals de Roisin ordenades amb el número d’ordre que hi ha al costat de la descripció, com que es va fer més d’una edició n’hi haurà de repetides amb diferent número.
En els àlbums a continuació de la descripció hi feien constar l’autoria, en d’altres l’autoria hi consta però a la part inferior en un costat, en les  fotografies de sobre es pot veure la diferencia.

P00703 - 1. Sta COLOMA QUERALT - Vista general L. Roisin fot. - Barcelona 
P00003 - 1. Sta COLOMA DE QUERALT -  Iglesia L. Roisin, fot. - Barcelona  àlbum 15 vistes
P00002 - 2. Sta COLOMA DE QUERALT -  Vista parcial. L. Roisin, fot. Barcelona àlbum 14 vistes
P00004 - 2. Sta COLOMA DE QUERALT Plaza de la Iglesia. L. Roisin, fot. - Barcelona  àlbum 15 vistes
P00005 - 3. Sta COLOMA DE QUERALT Plaza de la Iglesia L. Roisin, fot. Barcelona àlbum 14 vistes
P00006 - 3. Sta COLOMA DE QUERALT. Plaza Mayor - Mercado L. Roisin àlbum 15 vistes
P00145 - 3. Sta COLOMA DE QUERALT - Lavaderos publicos. L. Roisin, fotógrafo, Barcelona
P00358 - 6. Sta COLOMA DE QUERALT Plaza Mayor - Mercado  L. Roisin, fot. - Barcelona àlbum 14 vistes
P00007 - 4. Sta COLOMA DE QUERALT Portal de Sta. Coloma L. Roisin, fot. - Barcelona àlbum 15 vistes
P00350 - 4. Sta COLOMA DE QUERALT. - Plaza Mayor L. Roisin, fot. Barcelona àlbum 14 vistes
P00419 - 4. Sta COLOMA DE QUERALT - Fabrica de tejidos de J. Ferrer e hijo. L. Roisin fotògrafo, Barcelona
P00008 - 5. Sta COLOMA DE QUERALT Calle Mayor L. Roisin, fotógrafo, Barcelona
P00148 - 5. Sta COLOMA DE QUERALT. - Castillo de los Condes - Fachada principal L. Roisin, fot. Barcelona àlbum 14 vistes
P00352 - 5. Sta COLOMA DE QUERALT  Castillo del Conde de S. Coloma (Vi-rey de Cataluña) L. Roisin, fot. Barcelona àlbum 15 v.
P00009 - 6. Sta COLOMA DE QUERALT Plaza Mayor -  Mercado L. Roisin, fot Barcelona àlbum 14 vistes
P00144 - 6. Sta COLOMA DE QUERALT Castillo y Puente de la carretera. L. Roisin fotógrafo, Barcelona
P00353 - 6. Sta COLOMA DE QUERALT  Plaza de la Iglesia - Porticós L. Roisin, fot. Barcelona àlbum 15 vistes
P00149 - 7. Sta COLOMA DE QUERALT Arabal de Cerbera  L. Roisin, fotógrafo, Barcelona
P00351 - 7. Sta COLOMA DE QUERALT Portal de Santa Coloma  L. Roisin, fot. - Barcelona àlbum 14 vistes
P00359 - 7. Sta COLOMA DE QUERALT El Convento (Puerta romana) L. Roisin, fot. - Barcelona  àlbum 15 vistes
P00010 - 8. Sta COLOMA DE QUERALT Castillo del Conde de S. Coloma (Vi-rey de Cataluña)L. Roisin, fot. Barcelona àlbum 14 v.
P00011 - 8. Sta COLOMA DE QUERALT Altar de alabastro de S. Lorenzo L. Roisin, fot. - Barcelona àlbum 15 vistes
P00012 - 9. Sta COLOMA DE QUERALT - Panteon de los condes L. Roisin, fotógrafo, Barcelona àlbum 15 vistes
P00014 - 9. Sta COLOMA DE QUERALT - Calle Mayor. L. Roisin, fot. Barcelona àlbum 14 vistes
P00575 - 9. Sta COLOMA DE QUERALT Panteon de los Condes L. Roisin . fot. - Barcelona
P00015 - 10. Sta COLOMA DE QUERALT -  El Convento (Puerta romana) L. Roisin, fotógrafo, Barcelona
P00016 - 10. Sta COLOMA DE QUERALT Plaza de la Iglesia - Porticós L. Roisin, fot. Barcelona àlbum 14 vistes
P00354 - 10. Sta COLOMA DE QUERALT  Lavaderos públicos L. Roisin, fot. Barcelona àlbum 15 vistes
P00017 - 11. Sta COLOMA DE QUERALT. - Hospital. L. Roisin, fot. Barcelona àlbum 14 vistes
P00018 - 12. Sta COLOMA DE QUERALT Portal den Sanou. L. Roisin, fot. Barcelona àlbum 14 vistes
P00335 - 12. Sta COLOMA DE QUERALT Altar de alabastro de S. Lorenzo (detalle) L. Roisin fotógrafo, Barcelona
P00356 - 12 Sta COLOMA DE QUERALT Muralla L. Roisin, fot. - Barcelona àlbum 15 vistes
P00142 - 13. Sta COLOMA DE QUERALT Fuente pública L. Roisin, fot. Barcelona àlbum 14 vistes
P00357 - 13. Sta COLOMA DE QUERALT Vista General L. Roisin, fot. - Barcelona
P00019 - 14. Sta COLOMA DE QUERALT Lavaderos públicos  L. Roisin, fot. Barcelona àlbum 14 vistes
P00013 - 14. Sta COLOMA DE QUERALT Castillo del Conde de Sta. Coloma L. Roisin, fot. - Barcelona  àlbum 15 vistes
P00020 - 15. Sta COLOMA DE QUERALT Fuente publica L. Roisin, fot. - Barcelona  àlbum 15 vistes

Postals acolorides

Algunes de les postals monocromes les van acolorir i les van imprimir a quatre tintes, en aquestes que no estaven numerades, al davant i figurava la descripció, al dors l’autoria amb la descripció “fotógrafo”  en lloc de l’abreviació “fot.” i (Reproducción prohibida) com es veu en aquestes imatges.

P00023 Sta Coloma de Queralt. Castillo del Conde de Sta Coloma. L. Roisin, fotógrafo, Barcelona
P00024 Sta Coloma de Queralt. Porticos de la Plaza Mayor. L. Roisin, fotógrafo, Barcelona
P00025 Sta Coloma de Queralt. Muralla. L. Roisin, fotógrafo, Barcelona
P00026 Alrededores de Sta Coloma de Queralt. (rio Gayá) L. Roisin, fotógrafo, Barcelona)
P00027 Sta Coloma de Queralt. Vallespinosa Dolmen - (templos ó sepulturas de los primitivos) L. Roisin, fotógrafo, Barcelona
P00028 Alrededores de Sta Coloma de Queralt. Pontils. L. Roisin, fotógrafo, Barcelona
P00151 Sta Coloma de Queralt. Acueducto romano L. Roisin, fotógrafo, Barcelona
P00152 - Sta Coloma de Queralt. Vista general. L. Roisin, fotógrafo, Barcelona
P00153 - Alrededores de Sta Coloma de Queralt. Sta Perpètua (rio Gayá) L. Roisin fotógrafo, Barcelona
P00287 - Sta Coloma de Queralt. Fuente publica. L. Roisin fotógrafo, Barcelona
P00321 - Sta Coloma de Queralt. Convento y camino de la crehueta. L. Roisin fotógrafo, Barcelona
P00322 - Alrededores de Sta Coloma de Queralt. Vallespinosa Roca foradada L. Roisin fotógrafo, Barcelona
P00342 - Alrededores de Sta Coloma de Queralt. Sta. Perpetua. L. Roisin fotógrafo,  Barcelona
P00360 - Sta Coloma de Queralt. Plaza Mayor. L. Roisin fotógrafo Barcelona
P00361 - Alrededores de Sta Coloma de Queralt. Vallespinosa Menhir (templos o sepulturas de los primitivos) L. Roisin fotógrafo

Relació de postals de L. Roisin en l'ordre de l'arxiu

P00000 - BLOK - POSTAL Sta. Coloma de Queralt  L. Roisin, foto BLOK 14 Vistas
P00001 - 1. Sta. COLOMA DE QUERALT -  Vista general. L. Roisin, fot. Barcelona BLOK 14 vistes
P00002 - 2. Sta. COLOMA DE QUERALT -  Vista parcial. L. Roisin, fot. Barcelona BLOK 14 vistes
P00003 - 1 Sta. COLOMA DE QUERALT -  Iglesia L. Roisin, foto - Barcelona  blok 15 vistas
P00004 - 2. Sta. COLOMA DE QUERALT Plaza de la Iglesia. L. Roisin, fot. - Barcelona blok 15 vistas
P00005 - 3. Sta. COLOMA DE QUERALT -  Plaza de la Iglesia L. Roisin, fot. Barcelona BLOK 14 vistas
P00006 - 3. Sta COLOMA DE QUERALT. Plaza Mayor. Mercado L. Roisin blok 15 vistas
P00007 - 4. Sta. COLOMA DE QUERALT Portal de Sta. Coloma L. Roisin, fot. - Barcelona blok 15 vistas
P00008 - 5. Sta COLOMA DE QUERALT Calle Mayor L. Roisin, fotógrafo, Barcelona
P00009 - 6. Sta. COLOMA DE QUERALT Plaza Mayor -  Mercado L. Roisin, fot Barcelona Blok 14 vistas
P00010 - 8. Sta COLOMA DE QUERALT Castillo del Conde de S. Coloma (Vi-rey de Cataluña) L. Roisin, fot., Barcelona BLOK 14 vistas
P00011 - 8. Sta. COLOMA DE QUERALT Altar de alabastro de S. Lorenzo L. Roisin, fot. - Barcelona blok 15 vistas
P00012 - 9. Sta COLOMA DE QUERALT - Panteon de los condes L. Roisin, fotógrafo, Barcelona blok 15 vistas
P00013 - 14 Sta COLOMA DE QUERALT Castillo del Conde de Sta. Coloma L. Roisin, fot. - Barcelona  Blok 15 vistas
P00014 - 9. Sta. COLOMA DE QUERALT. - Calle Mayor. L. Roisin, fot. Barcelona BLOK 14 vistas
P00015 - 10. Sta. COLOMA DE QUERALT -  El Convento (Puerta romana) L. Roisin, fotógrafo, Barcelona
P00016 - 10. Sta COLOMA DE QUERALT Plaza de la Iglesia - Porticós L. Roisin, fot. Barcelona BLOK 14 vistas
P00017 - 11. - Sta COLOMA DE QUERALT. - Hospital. L. Roisin, fot. Barcelona BLOK 14 vistas
P00018 - 12. - Sta COLOMA DE QUERALT Portal den Sanou. L. Roisin, fot. Barcelona BLOK 14 vistas
P00019 - 14. - Sta COLOMA DE QUERALT Lavaderos públicos  L. Roisin, fot. Barcelona BLOK 14 vistas
P00020 - 15 Sta COLOMA DE QUERALT Fuente publica L. Roisin, fot. - Barcelona  Blok 15 vistas
P00023 - Sta. Coloma de Queralt. Castillo del Conde de Sta. Coloma.L. Roisin, fotógrafo, Barcelona
P00024 - Sta. Coloma de Queralt. Porticos de la Plaza Mayor.L. Roisin, fotógrafo, Barcelona
P00025 - Sta. Coloma de Queralt. Muralla.L. Roisin, fotógrafo, Barcelona
P00026 - Alrededores de Sta. Coloma de Queralt. (rio Gayá)L. Roisin, fotógrafo, Barcelona
P00027 - Sta. Coloma de Queralt. Vallespinosa Dolmen - (templos ó sepulturas de los primitivos)L. Roisin, fotógrafo, Barcelona
P00028 - Alrededores de Sta. Coloma de Queralt. Pontils. L. Roisin, fotógrafo, Barcelona
P00042 - 1 Sta. COLOMA DE QUERALT Vista general  L. Roisin. FotoEDICIONES: Asociación Arqueológica de la Villa de Santa Coloma de Queralt y su Comarca
P00043 - 3 Sta. COLOMA DE QUERALT Plaza de la Iglesia desde el portal de San Antonio  L. Roisin. FotoEDICIONES: Asociación Arqueológica de la Villa de Santa Coloma de Queralt y su Comarca
P00044 - 4 Sta. COLOMA DE QUERALT Ex-Capilla de Sta. Magdalena y antiguo Hospital Hospital. L. Roisin – Foto. EDICIONES: Asociación Arqueológica de la Villa de Santa Coloma de Queralt y su Comarca
P00045 - 5 Sta. COLOMA DE QUERALT Portal Cervera. L. Roisin – Foto. EDICIONES: Asociación Arqueológica de la Villa de Santa Coloma de Queralt y su Comarca
P00046 - 6 Sta. COLOMA DE QUERALT Fuente Monumental (Siglo XVII) y Cruz de les Canelles L. Roisin – Foto. EDICIONES: Asociación Arqueológica de la Villa de Santa Coloma de Queralt y su Comarca
P00047 - 7 Sta. COLOMA DE QUERALT Fachada principal y Patio de Armas  L. Roisin – Foto. EDICIONES: Asociación Arqueológica de la Villa de Santa Coloma de Queralt y su Comarca
P00048 - 8 Sta. COLOMA DE QUERALT Iglesia Parroquial - Retablo de S. Lorenzo (Siglo IV)EDICIONES: Asociación Arqueológica de la Villa de Santa Coloma de Queralt y su Comarca
P00049 - 10 Sta. COLOMA DE QUERALT Sta. Maria de Belloch - Sepulcro de los Sres. de Queralt (Siglo XIV)  L. Roisin- Foto. EDICIONES: Asociación Arqueológica de la Villa de Santa Coloma de Queralt y su Comarca
P00050 - 11 Sta. COLOMA DE QUERALT Castillo de los Condes L. Roisin – Foto. EDICIONES: Asociación Arqueológica de la Villa de Santa Coloma de Queralt y su Comarca
P00051 - 12 Sta. COLOMA DE QUERALT Castillo de Sta. Coloma  L. Roisin. EDICIONES: Asociación Arqueológica de la Villa de Santa Coloma de Queralt y su Comarca
P00052 - Sta. COLOMA DE QUERALT Portada de Sta. Maria de Belloch (Siglo XI)  L. Roisin. EDICIONES: Asociación Arqueológica de la Villa de Santa Coloma de Queralt y su Comarca
P00060 - 48 - SITGES. - Marycel. Plazuela de San Juan L. Roisin, fot. Barcelona  (Balcó forjat procedent de Santa Coloma de Queralt)
P00102 - 3 - Balneario de Vallfogona. Hotel L. Roisin fot. Barcelona
P00103 - 4 - Balneario de Vallfogona -  Fachada del Hotel L. Roisin fot. Barcelona
P00104- 17 - Balneario de Vallfogona - Jardín de Balneario L. Roisin, fot. Barcelona
P00105 - 19 Balneario de Vallfogona - Parque del Hotel L. Roisin fot. Barcelona
P00141 - 2. Sta. COLOMA DE QUERALT -  Iglesia L. Roisin, fot. Barcelona BLOK 14 vistas
P00142 - 13. - Sta COLOMA DE QUERALT Fuente pública L. Roisin, fot. Barcelona BLOK 14 vistas
P00144 - 6. Sta COLOMA DE QUERALT Castillo y Puente de la carretera. L. Roisin fotógrafo, Barcelona
P00145 - 3. Sta. COLOMA DE QUERALT - Lavaderos publicos. L. Roisin, fotógrafo, Barcelona
P00148 - 5.  Sta COLOMA DE QUERALT. - Castillo de los Condes - Fachada principal L. Roisin, fot. Barcelona BLOK 14
P00149 - 7. Sta COLOMA DE QUERALT Arabal de Cerbera  L. Roisin, fotógrafo, Barcelona
P00151 - Sta Coloma de Queralt. Acueducto romano L. Roisin, fotógrafo, Barcelona
P00152 - Sta Coloma de Queralt. Vista general. L. Roisin, fotógrafo, Barcelona
P00153 - Alrededores de Sta. Coloma de Queralt. Sta Perpètua (rio Gayá) L. Roisin fotógrafo, Barcelona
P00158 - 2 Balneario de Vallfogona.  - Vista general L. Roisin fot. Barcelona
P00159 - 2 VALLFOGONA DE RIUCORP. - Vista general, Chalets, Hoteles y Balneario. L. Roisin fot. - Barcelona b/n
P00160 - VALLFOGONA DE RIUCORP. - Vista general, Chalets, Hoteles y Balneario. L. Roisin fot. - Barcelona (virada en blau)
P00221 - 7. VALLFOGONA DE RIUCORP. - Puente de Piedra sobre el Rio Corp L. Roisin fot. - Barcelona
P00222 - 9. Balneario de Vallfogona. - Capilla L. Roisin, fot. Barcelona
P00287 - Sta Coloma de Queralt. Fuente publica. L. Roisin fotógrafo, Barcelona
P00321 - Sta Coloma de Queralt. Convento y camino de la crehueta. L. Roisin fotógrafo, Barcelona
P00322 - Alrededores de Sta Coloma de Queralt. Vallespinosa Roca foradada L. Roisin fotógrafo, Barcelona
P00335 - 12. Sta COLOMA DE QUERALT Altar de alabastro de S. Lorenzo (detalle) L. Roisin fotógrafo, Barcelona
P00342 - Alrededores de Sta. Coloma de Queralt. Sta. Perpetua. L. Roisin fotógrafo,  Barcelona (Reproducción prohibida) circulada sense timbrar.
P00349 - BLOK - POSTAL Sta. COLOMA de QUERALT L. ROISIN, FOTOGRAFO - BARCELONA 15 vistas
P00350 - 4. - Sta COLOMA DE QUERALT. - Plaza Mayor L. Roisin, fot. Barcelona BLOK 14 vistas
P00351 - 7. Sta. COLOMA DE QUERALT Portal de Santa Coloma  L. Roisin, fot. - Barcelona BLOK 14 vistas
P00352 - 5. Sta COLOMA DE QUERALT  Castillo del Conde de S. Coloma (Vi-rey de Cataluña) L. Roisin, fot. Barcelona blok 15 vistas
P00353 - 6. Sta COLOMA DE QUERALT  Plaza de la Iglesia - Porticós L. Roisin, fot. Barcelona Blok 15 vistas
P00354 - 10. Sta COLOMA DE QUERALT  Lavaderos públicos L. Roisin, fot. Barcelona blok 15 vistas
P00355 - 11 Sta COLOMA DE QUERALT Plaza Mayor L. Roisin, fot. - Barcelona  Blok 15 vistas
P00356 - 12 Sta COLOMA DE QUERALT Muralla L. Roisin, fot. - Barcelona  Blok 15 vistas
P00357 - Sta COLOMA DE QUERALT Vista General L. Roisin, fot. - Barcelona  Blok 15 vistas
P00358 - 6. Sta. COLOMA DE QUERALT Plaza Mayor - Mercado  L. Roisin, fot. - Barcelona BLOK 14 vistas
P00359 - 7. Sta COLOMA DE QUERALT El Convento (Puerta romana) L. Roisin, fot. - Barcelona  Blok 15 vistas
P00360 - Sta Coloma de Queralt. Plaza Mayor. L. Roisin fotógrafo Barcelona
P00361 - Alrededores de Sta Coloma de Queralt. Vallespinosa Menhir (templos o sepulturas de los primitivos) L. Roisin fotógrafo Barcelona
P00419 - 4. Sta COLOMA DE QUERALT - Fabrica de tejidos de J. Ferrer e hijo. L. Roisin fotògraf, Barcelona
P00510 - Sta. COLOMA DE QUERALT Iglesia Arciprestal L. Roisin EDICIONES: Asociación Arqueológica de la Villa de Sta. Coloma de Queralt y su Comarca.
P00569 - 2 STA. COLOMA DE QUERALT Iglesia Arciprestal Retablo de San Lorenzo (Siglo XIV) L. Roisin (sic)
P00570 - 4 STA. COLOMA DE QUERALT Ex-capilla de Sta. Magdalena y antiguo Hospital. Roisin - Foto
P00571 - 5 STA. COLOMA DE QUERALT Portal Cervera L. Roisin - Foto
P00572 - 11 STA. COLOMA DE QUERALT Castillo de los Condes) L. Roisin – Foto
P00703 - 1. Sta. COLOMA QUERALT - Vista general L. Roisin Fotógrafo Barcelona

P00787 - Nº 28 - SANTA COLOMA DE QUERALT Plaza de la Iglesia y calle Mayor Foto RAYMOND - Tarragona

 

 

 

 

| POSTALS | | Tornar |