E. F. B. (Editorial Fotográfica - Barcelona)

EDITORIAL FOTOGRÀFICA – BARCELONA
Sèrie en blanc i negra amb pas per tout blanc i el número de la sèrie a la dreta de la descripció que està a l’anvers.

P00154 - SANTA COLOMA DE QUERALT - 1 Vista general E.F.B.
P00404 - SANTA COLOMA DE QUERALT - 3 Plaza Mayor E.F.B
P00038 - SANTA COLOMA DE QUERALT - 4 Plaza de la Iglesia  E.F.B
P00155 - SANTA COLOMA DE QUERALT - 5 Castillo de los Condes E.F.B.
P00323 - SANTA COLOMA DE QUERALT - 6 Patio del Castillo E.F.B.
P00365 - SANTA COLOMA DE QUERALT - 7 Altar de alabastro de San Lorenzo E. F. B.
P00039 - SANTA COLOMA DE QUERALT - 8 Convento - Puerta Románica E.F.B.
P00336 - SANTA COLOMA DE QUERALT - 9 Portal del Sanou E.F.B.
P00416 - SANTA COLOMA DE QUERALT- 10 Fuente pública E.F.B. Font de les canelles. (hi falta la creu que va ser
enderrocada el 15 de febrer de 1934 en una bretolada)

EDITORIAL FOTOGRÀFICA – BARCELONA
Sèries en blanc i negra amb pas per tout blanc i el número a l’esquerra de la descripció a l’anvers o sense numerar ni les inicials E.F.B.

P00140 - 7 - SANTA COLOMA DE QUERALT  Avenida de Calvo Sotelo
P00415 - STA. COLOMA DE QUERALT Plaza del Generalísimo Editorial Fotográfica -  Barcelona

EDITORIAL FOTOGRÀFICA – BARCELONA
Sèrie en blanc i negra amb el número al davant de la descripció que està al revers.

P00542 - 2.- STA. COLOMA DE QUERALT Convento de la Merced Editoral Fotográfica – Barcelona
P00376 - 4. - STA. COLOMA DE QUERALT: Plaza Nueva. Editorial Fotogràfica – Barcelona
P00444 - 9. - STA. COLOMA DE QUERALT: Portal del Sanou. Editorial Fotográfica – Barcelona
P00566 - 10 STA. COLOMA DE QUERALT: Calle de Jacinto Verdaguer. - Editorial Fotográfica Barcelona
P00346 - 12. - SANTA COLOMA DE QUERALT: Fuente de San Magín de Brufaganya. Editorial Fotografica – Barcelona
P00455 - 7 -  ROCAFORT DE QUERALT Arrabal de Santa Coloma Editorial Fotogràfica -  Barcelona

EDITORIAL FOTOGRÀFICA – BARCELONA
Sèrie en color amb el numero al davant de la descripció al revers

P00345 - 1. - SANTA COLOMA DE QUERALT:   Plaza  de Pi y Maragall. Editorial  Fotográfica - Barcelona.
P00040 - 2. - SANTA COLOMA DE QUERALT: Convento de la Merced Editorial  Fotogràfica – Barcelona
P00377 - 3. - STA. COLOMA DE QUERALT: Un detalle. Editorial Fotográfica  – Barcelona
P00598 - 8. - SANTA COLOMA DE QUERALT: Plaza Mayor Editorial  Fotográfica – Barcelona
P00599 - 7. - SANTA COLOMA DE QUERALT: Patio de la fuente y Castillo  Editorial Fotográfica - Barcelona
P00702 - 6 - SANTA COLOMA DE QUERALT: Lavaderos Públicos. Editorial Fotográfica - Barcelona

EDITORIAL FOTOGRÀFICA – BARCELONA
Sèrie en color pas per tout blanc amb el numero a la dreta de la descripció a l’anvers, sense les inicials E.F.B i amb una icona il·legible amb un colom.

P00411 - SANTA COLOMA DE QUERALT - 2 CARRETERA DE MONTBLANC
P00406 - SANTA COLOMA DE QUERALT - 9 PORTAL DEL SANOU.

| POSTALS | | Tornar |