Setena part. Col·lecció de postals de Santa Coloma de Queralt i rodalies. Arxiu Ramon Orga.
0624.jpg
0624r.jpg
0625.jpg
0625r.jpg
0626.jpg
0626r.jpg
0627.jpg
0627r.jpg
0628.jpg
0628r.jpg
0629.jpg
0629r.jpg
0630.jpg
0630r.jpg
0631.jpg
0631r.jpg
0632.jpg
0632r.jpg
0633.jpg
0633r.jpg
0634.jpg
0634r.jpg
0635.jpg
0635r.jpg
0636.jpg
0636r.jpg
0637.jpg
0637r.jpg
0638.jpg
0638r.jpg
0639.jpg
0639r.jpg
0640.jpg
0640r.jpg
0641.jpg
0641r.jpg
0642.jpg
0642r.jpg
0643.jpg
0643r.jpg
0644.jpg
0644r.jpg
0645.jpg
0645r.jpg
0646.jpg
0646r.jpg
0647.jpg
0647r.jpg
0648.jpg
0648r.jpg
0649.jpg
0649r.jpg
0650.jpg
0650r.jpg
0651.jpg
0651r.jpg
0652.jpg
0652r.jpg
0653.jpg
0653r.jpg
0654.jpg
0654r.jpg
0655.jpg
0655r.jpg
0656.jpg
0656r.jpg
0657.jpg
0657r.jpg
0658.jpg
0658r.jpg
0659.jpg
0659r.jpg
0660.jpg
0660r.jpg
0661.jpg
0661r.jpg
0662.jpg
0662r.jpg
0663.jpg
0663r.jpg
0664.jpg
0664r.jpg
0665.jpg
0665r.jpg
0666.jpg
0666r.jpg
0667.jpg
0667r.jpg
0668.jpg
0668r.jpg
0669.jpg
0669r.jpg
0670.jpg
0670r.jpg
0671.jpg
0671r.jpg
0672.jpg
0672r.jpg
0673.jpg
0673r.jpg

| PRIMERA PART | | SEGONA PART | TERCERA PART | | QUARTA PART | | CINQUENA PART | | SISENA PART | | VUITENA PART |

| Tornar |